Istoric

 sigla pana  

Şcoliţa nr. 2,unde în 1874 a fost numit institutor Ion Creangă, a funcţionat în imediata vecinătate a clădirii vechi a şcolii noastre, ce purta numele de Şcoala mixtă nr. 3, şi care datează din 1933-1934, fiind cea mai veche şcoală din Păcurari.

Datorită creşterii numărului de elevi, a fost nevoie de achiziţionarea altor clădiri pentru localul şcolii. Aşa se explică faptul că Primăria Municipiului Iaşi a achiziţionat terenul din Păcurari nr.18-20 pentru construirea unei şcoli: Şcoala Primară Mixtă din Păcurari.
Putem deschide un arc peste timp, numărând pe răbojul vremurilor 50 de ani, de când în 1964, toamna, se deschideau, primitoare porţile unei noi şcoli: Şcoala nr. 17, din Păcurari, al cărei prim director a fost prof. Cristofor Costache.

 Copii emoţionaţi şi şturlubatici au păşit atunci cu încredere în vestita şcoală nouă, dornici să soarbă din pocalul cunoaşterii dăruit cu dragoste de dascălii ei.
Ursite bune au hărăzit peste ani, în 1993, acestui lăcaş numele celui mai mare povestitor al românilor, ”Împăratul poveştilor”, Ion Creangă, nume dobândit într-o concurenţă acerbă între mai multe şcoli.

Şi tot atunci, în acel an de graţie 1993, în faţa şcolii s-a înălţat bustul marelui povestitor, realizat de sculptorul Dan Covătaru, din iniţiativa doamnei profesoar Lucia Preotescu. Zăbovind pentru o clipă în faţa lui, regăsim în ochii de piatră nemuritoare visul împlinit al celui care parcă ne-ar opri pentru o clipă şi ne-ar spune „Pe aici nu se trece!...” decât doar dacă vrei să descoperi ce oameni şi ce copii minunaţi sunt în acest lăcaş.

La începutul anului scolar 2014-2015 elevii din locatia principală au păşit în clase complet renovate în anul anterior si igienizate în această vacanța.Şcoala noastră are acum 17 săli de clasă, laborator de fizică, de informatică.Datorita creşterii numărului de elevi laboratoarele au fost utilizate ca salii de clase. Cabinet de: limba română-istorie, matematică,limbi straine,biologie- geografie, consiliere, medical. O cancelarie modernă, un club pentru desfăşurarea de activităţi cultural-artistice cu dotare modernă, o bibliotecă specializată.

Calitatea pregătirii elevilor este asigurată în prezent de un colectiv format din 61 cadre didactice (profesori, educatori, învățători, consilier psihopedagog, ) care pregătesc 1066 de elevi și preșcolari..

Cadrele didactice din Școala “Ion Creanga” manifestă o permanentă dorinţă de afirmare şi dezvoltare profesională, implicându-se cu profesionalism şi dăruire în viaţa şcolii, dovedind reale abilităţi de comunicare la nivelul colectivului de cadre didactice, în relaţiile cu elevii şi părinţii acestora. Majoritatea cadrelor didactice din şcoală (62%) au obţinut gradul didactic I, o parte sunt absolvenţi a unor cursuri postuniversitare, masterate. Multe dintre cadrele didactice ale şcolii au participat la cursuri de formare la nivel judeţean sau naţional, fiind preocupati de perfectionarea lor continua.

Începând cu anul 2011 a fost arondată școlii noastre și Gradinița cu program normal nr 15, situată în aleea Păcurari nr.2.

La începuturile sale, în 1974 ,grădinița a funcţionat sub numele de Cresa nr.20,apartinand Ministerului Sanatatii.

Din septembrie 1985 a devenit gradinita cu progam normal,functionand în două serii,datorită numărului mare de copii.Începând cu anul școlar 2015 în grădiniță s-au compartimentat salile, făcând posibilă desfășurarea activitățiilor didactice într-o singura serie.S-au amenajat șapte salii de clasă și o sală pentru activități sportive,dans,etc.

Din 2009, s-a adaugat o gupa de prescolari, gazduita de Congregatia catolica Don Oryone,din șoseaua Rediu,Iasi.

Atât la școala cât și la grădinița sub conducerea unor domni și doamne directori dedicați,cu sprijinul tuturor cadrelor didactice, auxiliare, nedidactice și cu ajutorul parinților, s-a îmbogățit baza materială, s-au amenajat spațiile interioare, care au devenit adevărate altare ale cunoașterii și dezvoltării personale.

Începand cu 1 septembrie 2016 au fost arondate şcolii noastre înca doua institutii de învăţamânt Şcoala Gimnazială Petru Poni si Grădiniţa GPN 23, fiecare venind cu o istorie proprie şi o cultură orgaziţională a instituţiei.

Istoria “cea veche” a Şcolii Gimnaziale Petru Poni începe în anul 1896, cand Primaria Iasi cumpara de la Maria Xenopol terenul în valoare de 28.000 lei, pe care se ridica, în anul 1908, un asezamant cultural.

Din anul 1910, în localul construit functioneaza Scoala primara de fete nr. 3 si Scoala primara mixta.

Asa cum rezulta din documente aflate în arhiva statului, în perioada interbelica functioneaza aici o şcoala de tip Spiru Haret, căreia i se dă numele de Petru Poni, în cinstea omului de stiinţă român. Clădirea este avariată grav în 1944 în timpul primului bombardament al aviatiei sovietice asupra Iasului, din ea rămânând până azi doar o portiune din fosta temelie. Aici istoriile celor două şcoli se întrepătrund, deoarece din declaraţiile elevilor acelor vremi, dupa bombardament au fost mutati toţi elevii în locaţia veche a Şcolii 17, de unde dupa 20 de ani au venit la scoala noua, locaţia de azi a Şcolii Gimnaziale “Ion Creangă”.

In 1950, aici se construieste o noua cladire in care isi desfasoara cursurile elevii Scolii nr. 9 din Iasi, pana in 1978 cand localul este parasit.

Din septembrie 1983 16 colective de elevi si un grup de cadre didactice de la Scoala nr. 3 Iasi, din cartierul Dacia, au fost dirijate sa faca scoala intr-un local lasat in voia sortii timp de cinci ani, situat in Strada Pacurari , nr. 112 din Iasi. In anul 1993 şcoala primeste numele de Şcoala Gimnazială Petru Poni . La aniversarea a 20 de ani de existenta – in cadrul “zilelor scolii”, desfasurate în toamna anului 2003, s-a vernisat “statuia lui Petru Poni”, mentorul spiritual al scolii, realizata de artistul plastic Vornicu Gheorghita.

De la 1 septembrie 2011, Scoala Gimnaziala Petru Poni are ca structura arondata Gradinita cu Program Normal nr. 23 Iasi. Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea preşcolarii - situată în strada Arcu, nr. 48 - este foarte veche ( a fost dată în folosinţă în anul 1929 !), este şubredă şi necesită lucrări de consolidare.Odată cu 1 septembrie 2016 Gradiniţa cu program normal nr 23 este arondată şcolii Ion Creangă.

Vorbim acum de istoria nouă a Scolii Gimnaziale „Ion Creangă”, instituţie de învăţământ care asigură educaţia pentru un număr de 1070 de copii, prescolari şi şcolari din cartierul Păcurari. Un an de istorie nouă în care tradiţiile celor două şcolii s-au împletit,unde modernul şi tradiţionalul sunt punctele de plecare pentru o educaţie serioasă şi centrată pe elev. Multitudinea de activităţi extraşcolare,proiectele educative desfăşurate la toate nivelurile, local, judeţean, naţional, situează şcoala pe primele locuri din listei şcolilor apreciate şi căutate de părinţi.