Școala Gimnazială „Petru Poni” Iași

SPP

În calitate de şcoală publică cu clasele I-VIII, Şcoala Gimnazială “Petru Poni” Iași formează şi dezvoltă fiecărui elev „competenţele cheie”  necesare pentru continuarea studiilor în ciclurile superioare şi pentru viaţa de zi cu zi.

Ne dorim ca fiecare elev să dobândească un stil de învăţare autocondusă şi motivată intrinsec, deprinderi de învăţare pe parcursul întregii vieţi, bazate pe un nivel bun de folosire a computerului şi a TIC.

Şcoala îşi propune să devină o „minicomunitate” ordonată în care elevii să-şi formeze şi să exerseze convingeri şi comportamente autentice de „bun cetăţean”, o „şcoală incluzivă” care să ofere oportunităţi egale şi sprijin pentru dezvoltarea personală a fiecărui elev, inclusiv celor care provin din medii defavorizate şi celor care au cerinţe educative speciale.

Dorim, de asemenea, să formăm elevi cu convingeri şi comportament voluntar, care să se implice în rezolvarea problemelor comunităţii.

Istoria “cea veche” a școlii noastre începe în anul 1896, când Primăria Iași cumpără de la Maria Xenopol terenul în valoare de 28.000 lei, pe care se ridică, în anul 1908, un asezământ cultural.

Din anul 1910, în localul construit  funcționează Școala primară de fete nr. 3 și Școala primară mixtă.

Asa cum rezultă din documente aflate în arhiva statului, în perioada interbelică  funcționează aici o școală de tip Spiru Haret, căreia i se dă numele de Petru Poni, în cinstea omului de știință român. Clădirea este avariată grav în 1941 în timpul primului bombardament al aviației sovietice asupra Iașului, din ea rămânând până azi doar o porțiune din fosta temelie.

În 1950, aici se construiește o nouă clădire în care își desfășoară cursurile elevii Școlii nr. 9 din Iași, până în 1978 când localul este părăsit.

Din septembrie 1983 vorbim de istoria “cea nouă” a școlii când, 16 colective de elevi și un grup de cadre didactice de la Școala nr. 3 Iași, din cartierul Dacia, au fost dirijate să facă școală într-un local lăsat în voia sorții timp de cinci ani, situat în Strada Păcurari, nr. 112 din Iași. Totul arăta ca după război. A trebuit ca vreme de un deceniu să trudim pentru a reda clădirii infățișarea și statutul unei instituții de cultură.

După 10 ani de muncă și de legitimare din partea comunității, în 1993, școala a primit numele de „Petru Poni”, așa cum era cunoscut așezământul cultural în perioada interbelică.

 De-a lungul anilor, școala noastră s-a remarcat prin câteva activități emblemă:

  • Proiecte și parteneriate europeneComenius
  • Programul de educație prin teatru școlar - Festivalul concurs de teatru școlar „Sub Reflector”
  • Ore de TIC și programarea calculatoarelor introduse încă din anul 1992 - Concursul interjudețean de informatică „Al IV-lea Val”
  • Clasele cu program intensiv de fotbal - Cupa Petru Poni

Începând cu anul școlar 2016-2017, Școala Gimnazială „Petru Poni” și-a pierdut personalitatea juridică, devenind structură a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” Iași.