Valori și principii (cultivate și promovate de școală)

Cultura organizațională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt:

Respectarea adevărului

Dorim să avem puterea interioară să spunem întotdeauna adevărul.

Muncă

Milităm pentru munca de calitate, individuală şi de echipă, urmărind calitatea în rezultatele obţinute.

Onestitate

Corectitudinea şi onestitate trebuie să fie ţelul fiecărui angajat şi elev. Să acţionăm onest în gând şi în faptă.

Exigenţă

Să ducem la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea pentru propriile acţiuni şi pentru „lucrul bine făcut”.

Ataşament faţă de copii

Educația prin iubire, cooperare si apreciere.

Egalitate şi respect reciproc

Să ne respectăm între noi,sa respectăm copiii si familiile lor.

Libertate de exprimare

Să asigurăm dreptul la opinie tuturor beneficiarilor sau a celor implicati în educație din școală.

Receptivitate la nou

Promovarea unui învatamant creativ, novativ, care sa pregateasca elevii pentru viață, pentru a fi un bun cetățean într- o societate în continuă dezvoltare si schimbare.