Concursul interegional „Bulgăre de humă, editia a VIII-a, cuprins in CAER la pozitia 1201 conform adresei nr. 24986/2/22.01.2018.

Concursul interegional „Bulgăre de humă, editia a VIII-a, cuprins in CAER la pozitia 1201 conform adresei nr. 24986/2/22.01.2018.

PROIECT EDUCAŢIONAL „BULGĂRE DE HUMĂ”

EDIŢIA A VIII-A

PROIECT REGIONAL, 2017-2018

Regulamentul Proiectului Educaţional Regional „Bulgăre de humă”

Capitolul I

Dispoziţii generale

Art. 1 Prezentul regulament cuprinde dispoziţii care reglementează modul de organizare şi desfăşurare a Proiectului Educaţional Interjudețean „Bulgăre de humă”, ediţia a VIII-a, organizat de Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”, Iaşi.

Art. 2 Calendarul activităţilor din proiect va fi făcut public prin intermediul internetului,www.didactic.ro, prin site-urile educative de la nivelul judeţului Iaşi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,www.activedu.tk , prin intermediul mass-media- Radio Iași și Radio Trinitas, dar şi pe site-ul şcolii organizatoarewww.scoalaioncreanga.ro.

Capitolul II

Organizarea şi desfăşurarea proiectului

Art. 3 La acest proiect au dreptul să se înscrie cadre didactice şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial din toate judeţele, urmând ca jurizarea să se realizeze pe categorii de vârstă/participanți, pe secțiuni.

Art. 4 Înscrierea participanţilor, indiferent de secțiune, va avea loc în perioada 1 – 24 martie2018 prin expedierea unei fişe de înscriere, în acelaşi plic (colet) cu lucrările cât și în format electronic.

Art. 5 Concursul este structurat astfel:

Secţiunea I:Creaţie literară cu subsecțiunile:

a) Eroul de ieri-eroul de azi (texte multimodale), în contextual Marii Uniri

b) Lumea copilăriei (versuri și proză);

La această secțiune fiecare elev se poate înscrie doar cu o singură lucrare/creație literară în versuri sau în proză pe care o va expedia doar in format electronic pe mail-ul concursului Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , tehnoredactată cu Times New Roman 12 (nu scrisă de mână și scanată). Fiecare lucrare va avea în antet eticheta model din Anexa 3.Se va puncta, în mod deosebit, originalitate acreației.

Secţiuneaa II-a: Artă fotografică cu două subsecţiuni:

 1. Valori în lumea satului românesc oglindite în imagini
  1. Pe urmele marelui povestitor Ion Creangă

La această secțiune fiecare elev se poate înscrie cu maxim trei fotografii alb-negru și/sau color, format A4 care vor fi expediate pe adresa școlii (strada Toma Cozma nr. 119 B, Iași) listate, iar pe e-mailul concursului Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în format digital. Nerespectarea acestor două condiții va determina eliminarea fotografiilor din concurs. Se vor puncta: calitatea tehnică și artistică, precum și conținutul semantic al imaginilor fotografice.

Fiecare fotografie de la secţiuneaa II-a va purta o etichetă aplicată pe verso-ul fotografiei: conform etichetei-model Anexa 3).

Secţiunea a III-a – Sub Reflector, festival-concurs de teatru școlar cu participare directă, pe două grupe de vârstă: a) 6-10 ani şi b) 11-14 ani. Se pot înscrie la concurs trupe de teatru formate din elevi ai claselor pregatitoare si clasele I-VIII (Anexa 4). Piesele prezentate vor avea următoarea tematică:

a) Opera lui Ion Creangă între tradiţional şi modern;

b) Scenarii originale.

Pentru această secțiune, completarea fișei de înscriere se va face conform anexei, secțiunea teatru și se va expedia în format electronic, tehnoredactată, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. (Anexa 4)

 • Deoarece există condiţionări legate de timp, înscrierea trupelor se va faceîn ordinea în care este expediată şi ajunge la organizatori fişa de înscriere completată. Perioada de înscrieri pentru această secţiune este 12 martie -11 aprilie 2017.
 • Durata desfășurării piesei înscrise (spectacolul propriu-zis) nu trebuie să fie mai mare de 40 de minute, .
 • Trupele participante vor respecta planificarea timpilor, aşa cum a fost prevăzută în propriul formular de înscriere şi preluată apoi în programul întocmit de către organizatori.

Contact coordonator secţiune: ing. Petronela Chiriac, tel. 0726542168, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Art. 6 Lucrările care aparțin secțiunii I- Creație literară expediate în format electronic pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., și premiate vor fi incluse în revista „Bulgăre de humă” înregistrată cu ISSN.

Lucrările de la secțiunea a II-a vor fi expediate pe adresa: Şcoala „Ion Creangă”, strada Toma Cozma nr. 119 B, Iaşi, jud. Iaşi până pe data de 10 III 2018, data poştei, cu mențiunea „Concursul Interjudețean Bulgăre de humă” în atentia d-nei profînv. primar Zadovei Elena Petronela.

Art. 7 Se vor expedia: acordul de parteneriat în 2 exemplare (semnat şi ştampilat), un plic timbrat şi auto adresat pentru expedierea diplomelor. Valoarea timbrului va fi de 5 lei.

Art. 9 Lucrările trimise nu se restituie. Drepturile patrimoniale asupra lucrărilor sunt cedate organizatorului.

Art. 10 Lucrările care nu respectă criteriile de redactare, etichetare și expediere sau care vor fi trimise după data anunţată nu vor intra în concurs. De asemenea, vor fi descalificate spectacolele care nu respectă tematica și durata desfășurării.

Art. 11 Comisia de organizare are următoarele atribuţii:

- Monitorizează organizarea şi desfăşurarea proiectului;

- Stabileşte şi transmite unităţilor şcolare informaţii despre derularea proiectului;

- Centralizează fișele de înscrierile, lucrările;

- Numeşte membrii comisiei de evaluare;

- Asigură evaluarea lucrărilor în conformitate cu criteriile stabilite;

- Afişează rezultatele;

- Completează diplomele pentru elevii câştigători;

- Organizează o festivitate de premiere;

- Elaborează suportul electronic inscripționat ISSN cu lucrările premiate;

- Trimite plicurile cu diploma şi materialul electronic inscripționat pe DVD îndrumătorilor premianților.

Art. 12 Criteriile de evaluare se stabilesc pentru fiecare secţiune în parte. Ele vizează: respectarea tematicii, munca elevului oglindită în lucrare, originalitatea, creativitatea, modul în care stăpâneşte şi utilizează tehnicile de lucru, dar şi existenţa elementelor care să probeze cunoaşterea vieţii şi activităţii lui Ion Creangă.

Pentru secțiunea a III-a, „Sub Reflector”, evaluarea se realizează de către un juriu de specialitate, format din 4 membri. Fiecare membru al juriului va acorda un punctaj fiecărei trupe participante şi fiecărui actor. Se acordă note separate pentru fiecare aspect evaluat şi la final se realizează o mediere şi un clasament final. (conform Anexei 5)

Premiile care se acordă pentru secțiunea a III-a, Sub Reflector, sunt următoarele:

 • Marele Premiu al Festivalului
 • Premiul pentru regie
 • Premiul pentru cel mai bun spectacol la secţiunea 7-10 ani
 • Premiul pentru cel mai bun spectacol la secţiunea 11-14 ani
 • Premiul pentru cea mai bună actriţă la secţiunea 7-10 ani
 • Premiul pentru cel mai bun actor la secţiunea 7-10 ani
 • Premiul pentru cea mai bună actriţă la secţiunea 11-14 ani
 • Premiul pentru cel mai bun actor la secţiunea 11-14 ani
 • Alte premii collective şi/sau individuale acordate de instituţiile partenere.

Art. 13 Jurizarea se va face de către specialişti ai instituţiilor implicate în proiect, pentru fiecare secțiune în parte. Pentru secțiunile I și II se vor acorda premii şi menţiuni pentru fiecare categorie de vârstă și fiecare secțiune, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute (valabil, în raport de 25% din numărul participanților). Pe diplome se va preciza şi numele cadrului didactic îndrumător.

Capitolul III

Dispoziţii finale

Art. 14 Expedierea diplomelor se va face până la data de 16 iunie 2018.

DATELE DE CONTACT ALE COORDONATORILOR PROIECTULUI

Prof. inv. primar Zadovei Elena Petronela -0754858644

Prof. Prodan Grațiela –0745633455

           Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Anexa 1

Școala Gimnazială “Ion Creangă”, Iaşi        

Iași, Strada  Toma Cozma nr. 119B

Tel./fax 0232244330

WEB www.scoalaioncreanga.ro

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr. 2258 din 25.10.2017

Instituția

Strada ................................................

tel. /fax...............................................

Web:...................................................

e-mail .................................................

Nr………din……………..

ACORD DE PARTENERIAT

ÎN CADRUL PROIECTULUI INTERJUDEȚEAN

„BULGĂRE DE HUMĂ”

EDIŢIA a VIII-a

Încheiat azi, 31.10.2017 , între:

Art.1 Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”, Iaşi,  reprezentată de prof. Nicoleta Cristina Creţu în calitate de director şi prof.înv.primar Zadovei Elena Petronela /prof. Prodan Grațiela Veronica în calitate de coordonatori.

și

_______________________________________reprezentată prin _____________________________în calitate de director şi ________________________________________ în calitate de coordonator.

Art.2.Scopul acordului: Identificarea şi valorizarea resurselor creative ale elevilor, motivarea acestora de a „reinventa frumosul” într-o strânsă colaborare cu cadrele didactice, redescoperirea marilor nume ale literaturii româneşti.

Art.3. Durata parteneriatului:1.09.2017-31.08.2018

Art. 4Obligațiile părților

Şcoala coordonatoare se obligă:

 • Să informeze şcolile despre organizarea proiectului;
 • Să respecte calendarul de desfăşurare a proiectului;
 • Să colecteze lucrările trimise de către parteneri;
 • Să asigure jurizarea lucrărilor;
 • Să organizeze expoziţia cu lucrările copiilor, vernisajul ş ifestivitatea de premiere;
 • Să distribuie elevilor participanţi diploma şi adeverinţa de participare pentru cadrul didactic îndrumător.

Instituţia parteneră se obligă:

 • Să susțină proiectul în rândul copiilor;
 • Să certifice diplomele premianților ( 25% din numărul participanților);
 • Să desemneze un reprezentant la activitatea principală.

             Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.

Art. 5. Încetarea acordului (clauze)

Prezentul acord încetează în cazul nerespectării obligațiilor părților și la expirarea duratei desfășurării proiectului.

Art.6. Dispoziţii finale

Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Şcoala coordonatoare:

Şcoala   “Ion Creangă”, Iaşi

Director,

Prof. Nicoleta Cristina Creţu

Instituția parteneră:

Director,

Anexa 2

FIŞA DE ÎNSCRIERE pentru secțiunile I și II

CONCURS INTERJUDETEAN

ÎN CADRUL PROIECTULUI „BULGĂRE DE HUMĂ” ediția a VIII-a

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator:

.......................................................................................

E-MAIL...........................................

Telefon: ..............................................

Specialitatea: ............................................................

Unitatea de învăţământ: ......................................................................................

Adresa pentru expedierea diplomelor: .............................................................

Elevi participanţi:

Nr. crt.

Numele şi prenumele copilului

Clasa

Secţiunea

Titlul lucrării

                                                                              Semnătura cadrului didactic,

Anexa 3

Etichetă lucrare

Titlul lucrării:____________________________

Numele şi

prenumele elevului:_____________________________

Clasa:_____________

Îndrumător:_____________________________

Şcoala:_____________________________________

Localitatea:__________________________________

Judeţul:____________________________

Titlul lucrării:____________________________

Numele şi

prenumele elevului:_____________________________

Clasa:_____________

Îndrumător:_____________________________

Şcoala:_____________________________________

Localitatea:__________________________________

Judeţul:____________________________

Anexa 4

Fişa de înscriere pentru secțiunea a III-a, Sub Reflector

La înscriere, trupelor participante li se solicită următoarele date:

Şcoala…………………………………………………………………………………………………...

Datele de contact ale scolii (nr. de telefon/fax, e-mail, adresa postala) ………………………….…..

Numele trupei de teatru .……………………………………………………………………………….

Subsecţiunea la care se înscrie trupa (6-10 sau 11-14 ani)……………………………………………

Spectacolul înscris la Festival (titlu, autor, regizor)………………………………………….………

Durata spectacolului……………………………………………………………………….……………

Numărul de membri ai trupei ………………………………………………………………………….

Distribuţia pe roluri:…………………………………………………………………………………….

Necesar de decor şi muzică…………………………………………………………….………………

Numele profesorului coordonator……………………………………………………….…………….

Datele de contact ale coordonatorului (nr. de telefon, e-mail) ……………………………………….

Anexa 5

SECȚIUNEA “SUB REFLECTOR”

Fişă de evaluare a actorilor

Secţiunea 6-10 ani sau 11-14 ani

Scala de notare : 1-5 ( 1=minim/5=maxim)

Nr crt.

Titlul reprezentaţiei

Personajul interpretat

Personaj bine conturat

Impact emoţional al interpretării

Mişcare scenică

Intonaţie

Total

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fişă de evaluare a reprezentaţiilor de teatru

Scala de notare: 1-5 ( 1=minim / 5=maxim)

Nr. crt.

Titlul reprezentaţiei

Structură (introducere, cuprins, încheiere)

Conţinut

(are un mesaj/un punct de vedere/

o poziţie definită)

Personaje bine conturate

Fir dramatic consecvent

Impact emotio

nal

Mişcare scenică

Detalii tehnice (costume, muzică, decor, scenografie, lumini etc.)

TOTAL

1

 

2

 

Contact

Adresă: Iași, str. Toma Cozma, Nr. 119, cod poștal: 700545.

Telefon: +40 232 244330

e-mail: ioncreanga17@yahoo.com

Unde ne găsiți - Google Maps

Pagina de facebook

© 2017 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași