Criterii specifice de departajare pentru înscrierea copiilor în grădiniță, an școlar 2018-2019

Criterii specifice de departajare pentru înscrierea copiilor în grădiniță,

an școlar 2018-2019 :

1)Domiciliulpărinţiloresteînapropiereagrădiniţei,

2)Existenţaunuifratesausorăîngrădiniţă/şcoală,

3)Domiciliulbuniciloresteînapropiereagrădiniţei,

4)Unul din părinţi are serviciulînapropiereagrădiniţei ,

5)Existenţaunui document care săatestecăcelpuţinunul din părinţiestecadru didactic înînvăţământulpreuniversitar,

6)Părintele face dovada că a mai avut copii în grădiniţă/şcoală.

Contact

Adresă: Iași, str. Toma Cozma, Nr. 119, cod poștal: 700545.

Telefon: +40 232 244330

e-mail: ioncreanga17@yahoo.com

Unde ne găsiți - Google Maps

Pagina de facebook

© 2017 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași