Deschiderea anului scolar 2019-2020

           Deschiderea festiva a anului scolar 2019-2020 va avea loc dupa urmatorul program:

   - ora 8.30   in locatia GPN15

  - ora         in locatia Petru Poni

  - ora 9.30    in locatia GPN23

  - ora 10       in locatia Scoala Gimnaziala "Ion Creanga" Iasi

Vouchere de vacanta

Ridicarea voucherelor de vacanta se poate face dupa urmatorul program:

Joi, 20.06.2019 in intervalul orar 12-15

Incepand cu 21.06.2019, in zilele lucratoare, in intervalul orar 9-14

Rezultate initiale -concurs în vederea selectării elevilor pentru clasa de intensiv engleză

Rezultate- intensiv engleza

Vouchere de vacanta

ANUNT vouchere vacanta

Sedinta de instruire

Sedinta de instruire in vederea sustinerii inspectiilor speciale la clasa (titularizare) va avea loc marti, 4 iunie ora 12.30.

Anunț concurs în vederea selectării elevilor pentru clasa de intensiv engleză

         Școala Gimnazială "Ion Creangă" Iași organizează la data de 08.06.2019 Concurs de selectie pentru elevii clasei a IV-a, în vederea formării unei clase a V-a (32 locuri) cu studiu intensiv la limba engleză, în anul școlar 2019-2020.

         Concursul se va desfașura după următorul grafic:

• ora 8.30 -intrarea elevilor în sală

• 9-10 -desfășurarea probei scrise

• 10-10.30 -pauza

• începand cu ora 10.30 -susținerea probei orale

          Completarea cererii de înscriere se va face la secretariatul școlii în perioada 30.05.2019 -06.06.2019.

Ziua Porților Deschise

 

ANUNŢ

                    Vineri, 1 martie 2019, ora 10.00, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Iaşi organizează activitatea „Ziua porţilor deschise” în locația Școala Gimn. Petru Poni Iași, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate.

Director,

              Prof. Cretu Nicoleta - Cristina

ÎNSCRIERI IN INVATAMANTUL PRESCOLAR 2019

ÎNSCRIERI IN INVATAMANTUL PRESCOLAR

AN ŞCOLAR 2018-2019

 

Metodologia inscrierii in invatamant primar 2019_Monitor

CIRCUMSCRIPTIA SCOLARA - Scoala Gimn. Ion Creanga Iasi

Calendarul_inscrierii_in_invatamantul_primar 2019_2020_Monitor

Documente necesare înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2019-2020

-          CERERE TIP DE INSCRIERE;

-          FOLIE;

-          CERTIFICAT DE NAŞTERE ORIGINAL SI COPIE XEROX;

-          BULETIN DE IDENTITATE PĂRINTE ORIGINAL SI COPIE XEROX;

-          DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR GENERALE DE DEPARTAJARE;

-          DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR SPECIFICE DE DEPARTAJARE;

-          DOVADA EVALUĂRII DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPILULUI (dacă este cazul);

-          DOVADA CU VACCINARILE (de la medicul de familie).

 

PROGRAMUL DE COMPLETARE A CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR:

Etapa I - 4-22 MARTIE 2019

LUNI-VINERI

8.00 - 18.00

 

                              PROGRAM DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE:

4 – 8 MARTIE 2019

LUNI-VINERI

10.00 - 18.00

 

CENTRUL DE EVALUARE PSIHOSOMATICĂ

IAŞI, Păcurari, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Strada Păcurari, Nr. 178

 

04.03.2019

 

05.03.2019

 

06.03.2019

 

 

07.03.2019

 

08.03.2019

 

 

GPN 15, Don Orelone , GPN 23-Șc.Gimn.„I Creangă” Iași

 

GPP 14, GPP 9 - Șc.Gimn.„C Sylvaˮ

 

GPP 10 - Col. Naț. „G.Ibrăileanuˮ, , GPP Hecuba - Col. Naț. „G.Ibrăileanuˮ, GPN 16 - Col. Naț. „G.Ibrăileanuˮ

 

GPN 4 - Șc.Gimn.„M Codreanuˮ, GPP 4, GPP Sf. Sava

 

GPN 13 - Șc.Gimn.„Șt.Bârsănescuˮ , GPN 20 , GPP 8, si GPP 14 pentru cei care nu s-au prezentat pe 05.03.2019.

 

04-08 MARTIE, ORELE 10-18

NOTĂ :

 1. 1. Documente necesare:

-                Certificat de naştere al copilului – copie xerox

-                Adeverinţă de la medicul şcolar/de familie care să ateste că preşcolarul este apt pentru şcoală din punct de vedere somatic

-                CI părinte/ tutore legal – copie xerox

 1. 2. Informaţii suplimentare: CJRAE, CJAPP Iaşi, B-dul Socola Nr. 110 (Liceul Tehnologic „P.Poni”-Corp B),        tel. 0232267696, cjraeiasi@yahoo.com, cjappiasi@yahoo.com

  

 

ANUNŢ

      I. Criterii generale de departajare copiilor, care se aplică în situaţia în situaţia în care numărul cererilor de înscriere de la părinţi al căror domiciliu se află în afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, conform art. 10 alin 2 din Ordinul MEN nr. 3181/2019.

 1. existenţa unui certificat medical de încadrare într-un grad de handicap a copilului;
 2. existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casa de copii, un centru de plasament sau plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi.
 3. existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte.
 4. existenţa unui frate/ a unei surori a copilului, înmatriculat în unitatea de învăţământ respectivă

II. Criteriile specifice de departajare a copiilor care fac obiectul prevederilor art. 10 alin.5 din Ordinul MEN nr. 3181/2019.

-          unul dintre parinti sau bunici este angajatul scolii;

-          locuinţa bunicilor sau o altă reşedinţă a familiei se află în apropierea şcolii;

-          elevi proveniti din gradiniţa arondată şcolii – GPN nr. 15 Iaşi si GPN nr. 23 Iasi;

-          serviciul părinţilor este în apropierea unităţii de învăţământ;

-          existenţa unui frate/ a unei surori a copilului, fost elev al şcolii noastre.

-          existența unui document care să ateste că unul dintre părinți este cadru didactic în învățământul preuniversitar;

Lista documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare:

-          buletin de identitate bunici;

-          actul de proprietate pentru o altă reşedinţă decât domiciliul, cu adresa corespunzătoare;

-          adeverinţă de salariat părinte cu adresa instituţiei;

Director,

Prof. Creţu Nicoleta-Cristina

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020

4 CLASE PREGĂTITOARE – 100 LOCURI   (Locația Sc. Gimn. Petru Poni Iași)

Anunt concurs ingrijitor

 

                    ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGA” IAŞI

                   Strada Toma Cozma nr. 119B

       Telefon/Fax 0232 244330

                 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

                                                                                                                                                               

                                                                                     Nr. 2798/22.11.2018

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, CU 50% NORMĂ, DIN SECTORUL BUGETAR PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

 

Programat la data: 17.12.2018, ora 09:00
Locatie desfasurare concurs: Iasi, str Toma Cozma, nr. 119B, Școala Gimnazială “ Ion Creangă” Iasi
Status concurs: Programat
Dosarele de înscriere la concurs se depun pana la 07.12. 2018, ora 14.00 la sediul unitatii, la secretariat str Toma Cozma , nr. 119B, Iasi

CONDITII DE PARTICIPARE :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din anexa la H.G. nr. 286/2011 cu privire la Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare

 • Studii generale sau medii;
 • Să fie cetăţean român, cu vârsta de cel puţin 18 ani;
 • Apt medical pentru postul de îngrijitor;
 • Să nu aibă antecedente penale;

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 319 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii.
 • Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

TEMATICĂ

· REGULI DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT METODE DE DEZINSECȚIE ȘI DEZINFECȚIE

 • NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENA.
 • REGULI DE EFECTUARE A CURĂȚENIEI ÎN INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 • SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ȘI PSI.

DOSARUL DE INSCRIERE:

Pentru sustinerea concursului de ocupare a postului de îngrijitor, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 din anexa la H.G. nr. 286/2011 cu privire la Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator fucntiilor contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 • Copie actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte privind alte specializari;
 • Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vehimea in munca si in domeniu;
 • Cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 • Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școlii Gimnaziale “Ion Creangă” Iasi şi la nr. de telefon: 0232244330

Proiectul Educațional ,,Imaginație și creativitate''- rezultate testare elevi

Tabel elevi admisi

Anunt concurs informatician

ANUNȚ

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT CONTRACTUAL DE

INFORMATICIAN – 1 post

Având în vedere:

ü  Art. 30din Legeanr.53/2003,privindCodul Muncii,cu modificărileși completările

ulterioare;

ü  H.G.nr.286/2011pentruaprobareaRegulamentului-cadruprivindstabilireaprincipiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporarvacant corespunzătorfuncțiilor contractualeși a criteriilorde promovareîn grade sau trepte profesionaleimediat superioare personaluluicontractualdin sectorulbugetar plătitdin fonduri publice.

ü  Art.91 din LegeaEducației Naționale nr1/2011

   Școala Gimnazială "Ion Creangă" Iași organizeazăconcurs pentru ocuparea postului vacant de INFORMATICIAN în perioada 27 – 29 AUGUST 2018 conform calendarului afișat.

I. CONDIȚII NECESARE:

ü  Condițiigenerale de participare: sunt cele prevăzutede art. 3 din Anexala H.G. nr. 286/2011 pentruaprobarea Regulamentului-cadruprivindstabilireaprincipiilor generale de ocuparea unui post vacantsau temporarvacantcorespunzătorfuncțiilorcontractualeșia criteriilorde promovare in gradesau trepteprofesionaleimediatsuperioarea personaluluicontractualdin sectorulbugetar plătit din fonduri publice.

ü  Condiții specificepentruparticipare la concurs:

-          absolvent învățământ universitar de profil (informatică, matematică-informatică, informatică-economie, automatizări și calculatoare) sau studii postuniversitare in domeniu informatică;

-          vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:constituie un avantaj.

II. DOCUMENTE NECESAREPENTRU ÎNSCRIERE:

1. Cerere de înscriere;

2. Copia actului de identitate;

3. Copia certificatului de naștere;

4. Copia certificatului de căsătorie (daca e cazul);

5. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul);

6. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor efectuate;

7. Copia carnetului de munca sau o adeverinta care sa ateste vehimea in munca si in domeniu;

8. Cazier judiciar;

9. Adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt candidatul pentru exercitarea funcţiei;

10. CV Europass.

Copiile solicitate vor fi însoțite de documentele în original pentruconformitatecu originalul.

III.TEMATICA DE CONCURS

 • Rețele de comunicații LAN, WAN, Internet și Intranet;
 • Arhitecturi, protocoale –Microsoft, Netware, TCP/IP;
 • Instalări, configurări staţii de lucru, imprimante;
 • Sisteme de operare Windows;
 • Instalare si configurare și utilizareMicrosoft Office 2007, 2010, 2013,2016;
 • Servicii (aplicaţii) Internet şi protocoale la nivel de aplicaţie (e-mail, transfer de date, World Wide Web, DNS, etc.);
 • Limbaje de programare: PHP, FoxPro;
 • Pagini web: HTML, CSS;
 • Utilizare Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România
 • Grafică pe calculator: CorelDRAW;
 • Administrare site (Joomla).

IV. BIBLIOGRAFIE

 • LEGEA nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale;
 • Regulamentulde organizareși funcționarea unităților de învățământpreuniversitarcu modificărileși completărileulterioare, aprobat prin ORDINUL nr. 5079/2016;
 • BURAGA Sabin - 2005 Proiectarea siturilor Web – design şi funcţionalitate, Iaşi, Polirom ;
 • CERCHEZ Emanuela – Internet. Utilizarea rețelei Internet;
 • Luke Welling, Laura Thomson - DezvoltareaaplicatiilorWEBcuPHP și MySQL, Ed. Teora
 • Dima Gabriel - Visual FoxPro 7.0, Ed. TEORA
 • Steve Bain - Corel Draw 12. Ghidul oficial, Ed. ALL
 • Utilizarea computerului - Windows 7, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Utilizarea computerului - Windows 8, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Editare de text - Microsoft Word 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Calcul tabelar - Microsoft Excel 2013, Editura Euroaptitudini S.A. Bucureşti
 • Utilizare SIIIR – http://siiir.edu.ro/manuale -si-ghiduri;
 • Administrare site: http://docs.joomla.org/, http://www.example.com/

V. PROCEDURA DE SELECȚIE

V.1. Probe de concurs:

a) selecția dosarelor;

b) proba scrisă;

c) proba practică;

d)interviu

V.2 Conținutul și evaluarea probelor :

Nr.

crt.

Denumire proba/

timp delucru

Criterii de evaluare

Punctaj

1.

Selecție dosare

Dosare complete

Admis/ Respins

2.

Proba scrisă

Cunoștințe teoretice din domeniul informaticii

 • Nota minimă de promovare a probei scrise este 7 ( șapte )

100 de puncte

( 10 puncte din oficiu )

3.

Proba practică

1 oră

Cunoștințe practice din domeniul informaticii

 • Nota minimă de promovare a probei practice este 7 ( șapte )

100 puncte

( 10 puncte din oficiu )

4.

Interviul

30 minute

 • Abilități și cunoștințe impuse de profesie
 • Motivația candidatului
 • Lucrul în echipă
 • Disponibilitatea la timp de lucru prelungit
 • Disponibilitatea de a răspunde solicitărilor conducerii instituției

100 puncte

( 10 puncte din oficiu )

VI.Graficul de desfășurarea concursuluiși dispoziții finale :

ü  Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale "Ion Creangă" Iași, str. Toma Cozma, Nr.119B.

ü  Informațiile suplimentarese pot obține în zilele lucrătoare, la secretariatul Școlii Gimnaziale "Ion Creangă" Iași la telefon 0232 244330 și sunt afișate pe site-ul școlii

ü  Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale "Ion Creangă" Iași

ü  Graficul de desfășurare a concursului :

Etapa de concurs

Data/perioada

Publicarea anunțului

02.08.2018

Înscrierea

03.08.2018-16.08.2018

(intre orele 9.00-13.00)

Evaluarea dosarelor

20.08.2018

Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor

20.08.2018 ora 11,00

Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor

20.08.2018 (intre orele 11-13)

Afișarea soluționării contestațiilor – selectie dosare

21.08.2018 ora 12.00

Proba scrisă

27.08.2018 ora 9,00-11.00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

27.08.2018 ora 13,00

Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise

27.08.2018 ( intre orele 13 -15)

Afișarea soluționării contestațiilor probei scrise

27.08.2018 ora 15,30

Proba practică

29.08.2018 ora 9,00-10.00

Afișarea rezultatelor la proba practica si

depunerea contestatiilor

29.08.2018 ora 11.30

29.08.2018 ora 11.30-13.30

Afișarea soluționării contestațiilor – proba practica

29.08.2018 ora 14.00

Susținerea interviului

29.08.2018 ora 14,30

Afișarea rezultatelor la proba de interviu si depunerea contestatiilor

29.08.2018 ora 13,00-15.00

Afișarea soluționării contestațiilor – interviu

29.08.2018 ora 15,30

Afiarea rezultatelor finale

30.08.2018 ora 12,00

Se prezinla interviu numai candidii admiși la proba scrisă și la proba practică.

Directorul Școlii Gimnaziale "Ion Creangă" Iași

prof. Crețu Nicoleta Cristina

Tichete vacanta

Incepand cu data de 18.06.2018, tot personalul unitatii Scoala Gimnaziala "Ion Creanga" Iasi si structuriile arondate, este rugat sa ridice voucherele de vacanta de la sediul unitatii - serviciul contabilitate. 

Contact

Adresă: Iași, str. Toma Cozma, Nr. 119, cod poștal: 700545.

Telefon: +40 232 244330

e-mail: ioncreanga17@yahoo.com

Unde ne găsiți - Google Maps

Pagina de facebook

© 2017 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași