Cercul literar „Iaşi-arc peste timp” a avut rolul de a redescoperi istoria prin literatură. Dnele profesoare L. Mahalu şi G. Prodan au pornit de la romanul „Izbândă şi osândă” al scritorului ieşean Ion Muscalu şi le-au solicitat elevilor de la clasa a V-a B să răspundă la diferite cerinţe, în funcţie de inteligenţa emoţională dominantă. Elevii au pătruns în secretele veacului al XVII-ea, în timpul domnitorului Miron Barnovschi şi au aflat noi informaţii despre oraşul în care locuiesc.

Elevii claselor a IIIa de la Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Iaşi, învăţător Vichilu Mădălina Cristina, şi cei de la clasa a IV a B de la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, Iaşi, profesor pentru învăţământul primar Catrinescu Liliana, în număr de 52, au performat în cadrul activităţii „Teatru școlar”, cu dramatizările Prostia omenească, Ursul păcalit de vulpe, Fata babei și fata mosneagului  după Ion Creangă. În continuarea activităţii au oferit numere de pantomimă, după care au dansat pe muzică pentru copii, ceea ce a făcut ca activitatea să se transforme într-o adevărată sărbătoare a artelor.

Elevii claselor a V-a A şi a V-a B coordonaţi de d-na profesoara de biologie Avarvarei Liliana au participat la activitatea “Primul ajutor – resuscitarea cardio-respiratorie ”.

D-na profesor a folosit pentru prezentarea teoretică un  film şi o prezentare power point  suplimentate de explicarea noţiunilor de anatomie şi fiziologie umană necesare înţelegerii resuscitării cardio-respiratorii.

Ce pot face două mâini dibace din materiale reciclabile? Iată provocarea lansată de dna profesor pentru învăţământul primar şcolarilor din clasa a III-a A. Elevii au decis că trebuie să lucreze în echipă pentru a realiza lucruri utile de care să se bucure fie la şcoală, fie acasă. Rezultatele au fost peste aşteptări. S-au realizat două ceasuri, trei suporturi pentru creioane, două steguleţe pe care le vor folosi la manifestările dedicate Zilei României, cinci păpuşi şi trei vaze cu flori.

Spaţiul şcolii trebuie permanent îngrijit de către toţi care învaţă sau predau în şcoala noastră, fie că ne referim la sălile de curs sau la grădina şcolii. O iniţiativă deosebită a avut dna profesor pentru învăţământ primar Elena Tomulesei care a propus elevilor săi de la clasa a III-a A să planteze în zona din faţa şcolii lalele şi zambile. Cu mic cu mare, elevii au pus în pământ bulbii cu speranţa că florile plantate vor bucura ochii vizitatorilor, nu numai al elevilor şi dacsălilor lor.

Dna profesor pentru învăţământul primar Elena Tabarcea a organizat cu elevii clasei pregătitoare A o activitate de cunoaştere a meseriilor celor mai cunoscute de elevi, dar le-a prezentat şi unele ocupaţii mai puţin cunoscute. Elevii au recunoscut foarte încântaţi ocupaţiile, au ascultat ghicitori şi au completat o fişă care conţinea mai multe jocuri relaţionate cu tema aleasă

 

Este al treilea an de când elevii cu dexterităţi manuale derulează proiectul "Sărbătorim Crăciunul dăruind", coordonaţi de doamna profesor Constantina Balan. Ei confecţionează felicitări de Crăciun care se valorifică, banii obţinuţi fiind folosiţi pentru a cumpăra daruri de sărbători unei familii nevoiaşe care are copii în şcoala noastră.

Elevii participanţi, în număr de 40, au fost în largul lor făcând lucruri utile care le sunt la îndemână şi s-au simţiţit mai bogaţi sufleteşte pentru că pot dărui altor copii, mai necăjiţi decât ei.

S-au obţinut patruzeci şi două de felicitări care vor fi valorificate şi tranformate în daruri pentru copiii care se dezvoltă bine într-un mediu precar.

 

 

 

Domnii arhitecţi Claudia şi Ninel Dascălu au propus elevilor de la clasa a VI-a să se antreneze într-un exerciţiu de construcţie imaginativă a oraşului lor.  Elevii au fost împărţiţi în trei grupe: a visătorilor, care urmau să creeze macheta oraşului viitorului, a observatorilor, cei ce trebuiau să realizeze macheta şcolii şi cea a creatorilor care aveau ca scop să exemplifice un loc de relaxare.

Elevii au fost extrem de încântaţi că au libertatea de a decide, au asamblat, colorat şi pus în practică fiecare decizie a grupului după îndelungi dezbateri.

S-au realizat cele trei machete care evidenţiază creativitatea şi gustul pentru frumos al elevilor şi care contribuie la formarea lor personală şi la câştigarea stimei faţă de propria persoană.

 

Economisireaeste procesul prin care, atât voi cât și părinții voștri puneţi banii deoparte (pușculiță pentru cei mici, bancă pentru cei mari). Altfel spus, voi strângeții bănuții care considerați că vreți să îi folosiți cu alt scop (pentru a vă cumpăra un nou joc, bicicletă, role, skate).

Dar, banii pe care îi economisim de unde provin? Banii provin dinveniturile părinților noștri, adică din salariu! Deci, salariul fiecăruia dintre părinți, reprezintă un venit, venitul familiei. Veniturile familiei mai poartă și numele de bugetal familiei.

Toţi elevii şcolii consideră o prioritate cunoaşterea vieţii şi operei patronului lor spiritual, scriitorul Ion Creangă.

Se organizează în acest scop activităţi pe tot parcursul anului, dar în special în luna decembrie, în care se comemorează moartea sa, şi în luna martie, când s-a născut marele humuleştean. Coordonaţi de dnele profesoare L. Mahalu şi G. Prodan, elevii au parcurs virtual locurile prin care a trecut Creangă până a deveni diaconul sau învăţătorul recunoscut şi au audiat lucrări literare care evocă diverse evenimente din viaţa sa.

Trăim într-o epocă în care avem multe alegeri de care depinde viaţa pe are o vom trăi. Pornind de la acest considerent, dna profesor de biologie Liliana Avarvarei, alături de studenţii de la ASE Strat Alina, Antohi Marius, Asaftei Ioana, Bălţăteanu Andreea Roxana şi Spiridon Cosmin şi-au propus să le predea o primă lecţie de educaţie financiară elevilor din clasele a Vi-a şi a V-aB cu titlul „Costuri de oportunitate

Fără sport şi o alimentaţie adecvată, noi, oamenii, ne vedem expuşi unor pericole mari care ne afectează viaţa.

Din acest motiv, dna profesor Daniela Florea a organizat o acticivitate prin care a încercat  să conştientizeze populaţia şcolară de riscurile pe care le manifestă o viaţă fără sport, dublată de o alimentaţie nesănătoasă.

Este o tradiţie a elevilor şi profesorilor din şcoala noastră de a sărbători Ziua Sfântului Mucenic Mina, protectorul şcolii.

Coordonaţţi de doamnele profesoare Lucia Cîmpeanu, Lăcrămioara Matei şi Graţiela Prodan, elevii şcolii au prezentat în biserică  o dramatizare şi un program de cântece religioase.

 

Păduriledin toată lumea aduc numeroase beneficii importante. Pădurile adăpostesc peste jumătate din speciile care trăiesc pe pământ, ajută, de asemenea, la încetinirea încălzirii globale, prin stocarea şi reţinerea carbonului, sunt surse de produse lemnoase ajută la reglarea căderilor de precipitaţii, sunt surse esenţiale de hrană şi apă şi aduc în acelaşi timp enorme avantaje estetice, spirituale şi de agrement pentru milioane de oameni.

După ce trec de jocurile copilăriei, copiii încep să nu mai ştie atât de bine ce vor să fie când vor fi mari. De aceea, prezentarea şi explorarea informaţiilor de bază despre muncă şi meserii vor fi valoroase pentru vârsta lor, constituindu-se într-un fundament al alegerilor viitoare.

Produsele de vestimentaţie sunt o tentaţie pentru fiecare adolescent, cu toţii apreciind marfa la modă şi brandurile în top.

În ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani, calitatea apelor din UE lasă de dorit. Nici în ceea ce priveşte cantitatea de apă disponibilă situaţia nu este mai bună: deficitul de apă devine o problemă din ce în ce mai răspândită în Europa, în vreme ce un număr prea mare de state membre se confruntă cu tot mai multe fenomene extreme, cum ar fi inundațiile.

Aceasta a fost motivul pentru care dnele profesoare A. M. Ungureanu şi L. Mahalu au prezentat elevilor de la clasele a V-a materiale care să conştientizeze elevii de datoria civică de a ne conserva resursele naturale existente.

Un proiect de curatare a locului preferat de joaca, alergat si plimbat cu bicicleta, a fost sustinut la initiativa elevilor ai clasei a V-a A şi a VII-a, de la Şcoala „Ion Creangă” din Iaşi,  la îndemnul dnei profesor Marilena Aciobăniţei.

Elevii au strâns gunoaiele aruncate de mâini iresponsabile şi apoi au vizitat Expoziţia de crizanteme.

Rețeta de sănătate poate fi sumarizată, metodic vorbind, ca un program echilibrat de mișcare și alimentație. Ce înseamnă un nivel suficient de activitate fizică pentru sănătate?Recomandările internaționalesunt simple: 60 minute de mișcare zilnic sau 150 minute pe săptămână, distribuite de-a lungul mai multor zile.

Una dintre cele mai importante decizii pe care trebuie să o luăm pe parcursul vieţii este alegerea profesiei. Succesul profesional depinde în mare măsură de raportul dintre factorii de personalitate şi conţinutulmuncii.

 

Elevii clasei a V-a B coordonaţi de dna profesor Cătălina Asiminei au trebuit să analizeze geneza, evoluţia şi caracteristicile Universului în care trăim, structura Sistemului Solar şi caractisticile corpurilor cosmice care îl formează.

Activitatea s-a desfășurat pe zone: 2 elevi au desenat planetele Sistemului Solar pe tablă, în clasă. Elevii care aveau rol de Planete își pregăteau rolul și costumația, în timp ce alţi elevi au ieșit în curte și au desenat pe asfalt Sistemul Solar, planetele, traiectoriile lor în spațiu, sateliții.

 

Din dorinţa de a dezvolta toleranţa, dar şi respectul faţă de tradiţiile culturale ale altor popoare, dar şi pentru a escamota conotaţiile malefice ale datei de 31 X, dna profesor Ana Maria Ungureanu Osz a propus elevilor de clasa a V-a o alfel deactivitate de Halloween.

Contact

Adresă: Iași, str. Toma Cozma, Nr. 119, cod poștal: 700545.

Telefon: +40 232 244330

e-mail: ioncreanga17@yahoo.com

Unde ne găsiți - Google Maps

Pagina de facebook

© 2017 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași