Concursul interegional „Bulgăre de humă, editia a VIII-a, cuprins in CAER la pozitia 1201 conform adresei nr. 24986/2/22.01.2018.

PROIECT EDUCAŢIONAL „BULGĂRE DE HUMĂ”

EDIŢIA A VIII-A

PROIECT REGIONAL, 2017-2018

Regulamentul Proiectului Educaţional Regional „Bulgăre de humă”

Capitolul I

Dispoziţii generale

Art. 1 Prezentul regulament cuprinde dispoziţii care reglementează modul de organizare şi desfăşurare a Proiectului Educaţional Interjudețean „Bulgăre de humă”, ediţia a VIII-a, organizat de Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”, Iaşi.

Art. 2 Calendarul activităţilor din proiect va fi făcut public prin intermediul internetului,www.didactic.ro, prin site-urile educative de la nivelul judeţului Iaşi Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,www.activedu.tk , prin intermediul mass-media- Radio Iași și Radio Trinitas, dar şi pe site-ul şcolii organizatoarewww.scoalaioncreanga.ro.

Capitolul II

Organizarea şi desfăşurarea proiectului

Art. 3 La acest proiect au dreptul să se înscrie cadre didactice şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial din toate judeţele, urmând ca jurizarea să se realizeze pe categorii de vârstă/participanți, pe secțiuni.

Art. 4 Înscrierea participanţilor, indiferent de secțiune, va avea loc în perioada 1 – 24 martie2018 prin expedierea unei fişe de înscriere, în acelaşi plic (colet) cu lucrările cât și în format electronic.

Art. 5 Concursul este structurat astfel:

Secţiunea I:Creaţie literară cu subsecțiunile:

a) Eroul de ieri-eroul de azi (texte multimodale), în contextual Marii Uniri

b) Lumea copilăriei (versuri și proză);

La această secțiune fiecare elev se poate înscrie doar cu o singură lucrare/creație literară în versuri sau în proză pe care o va expedia doar in format electronic pe mail-ul concursului Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , tehnoredactată cu Times New Roman 12 (nu scrisă de mână și scanată). Fiecare lucrare va avea în antet eticheta model din Anexa 3.Se va puncta, în mod deosebit, originalitate acreației.

Secţiuneaa II-a: Artă fotografică cu două subsecţiuni:

 1. Valori în lumea satului românesc oglindite în imagini
  1. Pe urmele marelui povestitor Ion Creangă

La această secțiune fiecare elev se poate înscrie cu maxim trei fotografii alb-negru și/sau color, format A4 care vor fi expediate pe adresa școlii (strada Toma Cozma nr. 119 B, Iași) listate, iar pe e-mailul concursului Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în format digital. Nerespectarea acestor două condiții va determina eliminarea fotografiilor din concurs. Se vor puncta: calitatea tehnică și artistică, precum și conținutul semantic al imaginilor fotografice.

Fiecare fotografie de la secţiuneaa II-a va purta o etichetă aplicată pe verso-ul fotografiei: conform etichetei-model Anexa 3).

Secţiunea a III-a – Sub Reflector, festival-concurs de teatru școlar cu participare directă, pe două grupe de vârstă: a) 6-10 ani şi b) 11-14 ani. Se pot înscrie la concurs trupe de teatru formate din elevi ai claselor pregatitoare si clasele I-VIII (Anexa 4). Piesele prezentate vor avea următoarea tematică:

a) Opera lui Ion Creangă între tradiţional şi modern;

b) Scenarii originale.

Pentru această secțiune, completarea fișei de înscriere se va face conform anexei, secțiunea teatru și se va expedia în format electronic, tehnoredactată, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. (Anexa 4)

 • Deoarece există condiţionări legate de timp, înscrierea trupelor se va faceîn ordinea în care este expediată şi ajunge la organizatori fişa de înscriere completată. Perioada de înscrieri pentru această secţiune este 12 martie -11 aprilie 2017.
 • Durata desfășurării piesei înscrise (spectacolul propriu-zis) nu trebuie să fie mai mare de 40 de minute, .
 • Trupele participante vor respecta planificarea timpilor, aşa cum a fost prevăzută în propriul formular de înscriere şi preluată apoi în programul întocmit de către organizatori.

Contact coordonator secţiune: ing. Petronela Chiriac, tel. 0726542168, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Art. 6 Lucrările care aparțin secțiunii I- Creație literară expediate în format electronic pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., și premiate vor fi incluse în revista „Bulgăre de humă” înregistrată cu ISSN.

Lucrările de la secțiunea a II-a vor fi expediate pe adresa: Şcoala „Ion Creangă”, strada Toma Cozma nr. 119 B, Iaşi, jud. Iaşi până pe data de 10 III 2018, data poştei, cu mențiunea „Concursul Interjudețean Bulgăre de humă” în atentia d-nei profînv. primar Zadovei Elena Petronela.

Art. 7 Se vor expedia: acordul de parteneriat în 2 exemplare (semnat şi ştampilat), un plic timbrat şi auto adresat pentru expedierea diplomelor. Valoarea timbrului va fi de 5 lei.

Art. 9 Lucrările trimise nu se restituie. Drepturile patrimoniale asupra lucrărilor sunt cedate organizatorului.

Art. 10 Lucrările care nu respectă criteriile de redactare, etichetare și expediere sau care vor fi trimise după data anunţată nu vor intra în concurs. De asemenea, vor fi descalificate spectacolele care nu respectă tematica și durata desfășurării.

Art. 11 Comisia de organizare are următoarele atribuţii:

- Monitorizează organizarea şi desfăşurarea proiectului;

- Stabileşte şi transmite unităţilor şcolare informaţii despre derularea proiectului;

- Centralizează fișele de înscrierile, lucrările;

- Numeşte membrii comisiei de evaluare;

- Asigură evaluarea lucrărilor în conformitate cu criteriile stabilite;

- Afişează rezultatele;

- Completează diplomele pentru elevii câştigători;

- Organizează o festivitate de premiere;

- Elaborează suportul electronic inscripționat ISSN cu lucrările premiate;

- Trimite plicurile cu diploma şi materialul electronic inscripționat pe DVD îndrumătorilor premianților.

Art. 12 Criteriile de evaluare se stabilesc pentru fiecare secţiune în parte. Ele vizează: respectarea tematicii, munca elevului oglindită în lucrare, originalitatea, creativitatea, modul în care stăpâneşte şi utilizează tehnicile de lucru, dar şi existenţa elementelor care să probeze cunoaşterea vieţii şi activităţii lui Ion Creangă.

Pentru secțiunea a III-a, „Sub Reflector”, evaluarea se realizează de către un juriu de specialitate, format din 4 membri. Fiecare membru al juriului va acorda un punctaj fiecărei trupe participante şi fiecărui actor. Se acordă note separate pentru fiecare aspect evaluat şi la final se realizează o mediere şi un clasament final. (conform Anexei 5)

Premiile care se acordă pentru secțiunea a III-a, Sub Reflector, sunt următoarele:

 • Marele Premiu al Festivalului
 • Premiul pentru regie
 • Premiul pentru cel mai bun spectacol la secţiunea 7-10 ani
 • Premiul pentru cel mai bun spectacol la secţiunea 11-14 ani
 • Premiul pentru cea mai bună actriţă la secţiunea 7-10 ani
 • Premiul pentru cel mai bun actor la secţiunea 7-10 ani
 • Premiul pentru cea mai bună actriţă la secţiunea 11-14 ani
 • Premiul pentru cel mai bun actor la secţiunea 11-14 ani
 • Alte premii collective şi/sau individuale acordate de instituţiile partenere.

Art. 13 Jurizarea se va face de către specialişti ai instituţiilor implicate în proiect, pentru fiecare secțiune în parte. Pentru secțiunile I și II se vor acorda premii şi menţiuni pentru fiecare categorie de vârstă și fiecare secțiune, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute (valabil, în raport de 25% din numărul participanților). Pe diplome se va preciza şi numele cadrului didactic îndrumător.

Capitolul III

Dispoziţii finale

Art. 14 Expedierea diplomelor se va face până la data de 16 iunie 2018.

DATELE DE CONTACT ALE COORDONATORILOR PROIECTULUI

Prof. inv. primar Zadovei Elena Petronela -0754858644

Prof. Prodan Grațiela –0745633455

           Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Anexa 1

Școala Gimnazială “Ion Creangă”, Iaşi        

Iași, Strada  Toma Cozma nr. 119B

Tel./fax 0232244330

WEB www.scoalaioncreanga.ro

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr. 2258 din 25.10.2017

Instituția

Strada ................................................

tel. /fax...............................................

Web:...................................................

e-mail .................................................

Nr………din……………..

ACORD DE PARTENERIAT

ÎN CADRUL PROIECTULUI INTERJUDEȚEAN

„BULGĂRE DE HUMĂ”

EDIŢIA a VIII-a

Încheiat azi, 31.10.2017 , între:

Art.1 Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”, Iaşi,  reprezentată de prof. Nicoleta Cristina Creţu în calitate de director şi prof.înv.primar Zadovei Elena Petronela /prof. Prodan Grațiela Veronica în calitate de coordonatori.

și

_______________________________________reprezentată prin _____________________________în calitate de director şi ________________________________________ în calitate de coordonator.

Art.2.Scopul acordului: Identificarea şi valorizarea resurselor creative ale elevilor, motivarea acestora de a „reinventa frumosul” într-o strânsă colaborare cu cadrele didactice, redescoperirea marilor nume ale literaturii româneşti.

Art.3. Durata parteneriatului:1.09.2017-31.08.2018

Art. 4Obligațiile părților

Şcoala coordonatoare se obligă:

 • Să informeze şcolile despre organizarea proiectului;
 • Să respecte calendarul de desfăşurare a proiectului;
 • Să colecteze lucrările trimise de către parteneri;
 • Să asigure jurizarea lucrărilor;
 • Să organizeze expoziţia cu lucrările copiilor, vernisajul ş ifestivitatea de premiere;
 • Să distribuie elevilor participanţi diploma şi adeverinţa de participare pentru cadrul didactic îndrumător.

Instituţia parteneră se obligă:

 • Să susțină proiectul în rândul copiilor;
 • Să certifice diplomele premianților ( 25% din numărul participanților);
 • Să desemneze un reprezentant la activitatea principală.

             Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.

Art. 5. Încetarea acordului (clauze)

Prezentul acord încetează în cazul nerespectării obligațiilor părților și la expirarea duratei desfășurării proiectului.

Art.6. Dispoziţii finale

Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Şcoala coordonatoare:

Şcoala   “Ion Creangă”, Iaşi

Director,

Prof. Nicoleta Cristina Creţu

Instituția parteneră:

Director,

Anexa 2

FIŞA DE ÎNSCRIERE pentru secțiunile I și II

CONCURS INTERJUDETEAN

ÎN CADRUL PROIECTULUI „BULGĂRE DE HUMĂ” ediția a VIII-a

Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator:

.......................................................................................

E-MAIL...........................................

Telefon: ..............................................

Specialitatea: ............................................................

Unitatea de învăţământ: ......................................................................................

Adresa pentru expedierea diplomelor: .............................................................

Elevi participanţi:

Nr. crt.

Numele şi prenumele copilului

Clasa

Secţiunea

Titlul lucrării

                                                                              Semnătura cadrului didactic,

Anexa 3

Etichetă lucrare

Titlul lucrării:____________________________

Numele şi

prenumele elevului:_____________________________

Clasa:_____________

Îndrumător:_____________________________

Şcoala:_____________________________________

Localitatea:__________________________________

Judeţul:____________________________

Titlul lucrării:____________________________

Numele şi

prenumele elevului:_____________________________

Clasa:_____________

Îndrumător:_____________________________

Şcoala:_____________________________________

Localitatea:__________________________________

Judeţul:____________________________

Anexa 4

Fişa de înscriere pentru secțiunea a III-a, Sub Reflector

La înscriere, trupelor participante li se solicită următoarele date:

Şcoala…………………………………………………………………………………………………...

Datele de contact ale scolii (nr. de telefon/fax, e-mail, adresa postala) ………………………….…..

Numele trupei de teatru .……………………………………………………………………………….

Subsecţiunea la care se înscrie trupa (6-10 sau 11-14 ani)……………………………………………

Spectacolul înscris la Festival (titlu, autor, regizor)………………………………………….………

Durata spectacolului……………………………………………………………………….……………

Numărul de membri ai trupei ………………………………………………………………………….

Distribuţia pe roluri:…………………………………………………………………………………….

Necesar de decor şi muzică…………………………………………………………….………………

Numele profesorului coordonator……………………………………………………….…………….

Datele de contact ale coordonatorului (nr. de telefon, e-mail) ……………………………………….

Anexa 5

SECȚIUNEA “SUB REFLECTOR”

Fişă de evaluare a actorilor

Secţiunea 6-10 ani sau 11-14 ani

Scala de notare : 1-5 ( 1=minim/5=maxim)

Nr crt.

Titlul reprezentaţiei

Personajul interpretat

Personaj bine conturat

Impact emoţional al interpretării

Mişcare scenică

Intonaţie

Total

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fişă de evaluare a reprezentaţiilor de teatru

Scala de notare: 1-5 ( 1=minim / 5=maxim)

Nr. crt.

Titlul reprezentaţiei

Structură (introducere, cuprins, încheiere)

Conţinut

(are un mesaj/un punct de vedere/

o poziţie definită)

Personaje bine conturate

Fir dramatic consecvent

Impact emotio

nal

Mişcare scenică

Detalii tehnice (costume, muzică, decor, scenografie, lumini etc.)

TOTAL

1

 

2

 

     I. Criterii generale de departajare copiilor, care se aplică în situaţia în situaţia în care numărul cererilor de înscriere de la părinţi al căror domiciliu se află în afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, conform art. 10 alin 2 din Ordinul MEN nr. 3242/2018.

 1. existenţa unui certificat medical de încadrare într-un grad de handicap a copilului;
 2. existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casa de copii, un centru de plasament sau plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi.
 3. existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte.
 4. existenţa unui frate/ a unei surori a copilului, înmatriculat în unitatea de învăţământ respectivă

II.Criteriile specifice dedepartajare a copiilor care fac obiectul prevederilor art. 10 alin.5 din Ordinul MEN nr. 3242/2018.

-          unul dintre parinti sau bunici este angajatul scolii;

-          locuinţa bunicilor sau o altă reşedinţă a familiei se află în apropierea şcolii;

-          elevi proveniti din gradiniţa arondată şcolii – GPN nr. 15 Iaşi si GPN nr. 23 Iasi;

-          serviciul părinţilor este în apropierea unităţii de învăţământ;

-          existenţa unui frate/ a unei surori a copilului, fost elev al şcolii noastre.

-          persoana angajată de familie pentru a avea grijă de copil are domiciliul în apropierea şcolii noastre;

Lista documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare:

-          buletin de identitate bunici;

-          actul de proprietate pentru o altă reşedinţă decât domiciliul, cu adresa corespunzătoare;

-          adeverinţă de salariat părinte cu adresa instituţiei;

-          contract/convenţie persoană îngrijire copil şi cartea de identitate a persoanei;

Director,

Prof. Creţu Nicoleta-Cristina

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGA” IAŞI

                                       Strada Toma Cozma nr. 11
                                           Telefon/Fax 0232 244330

    E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

-          CERERE TIP DE INSCRIERE;

-          FOLIE;

-          CERTIFICAT DE NAŞTERE ORIGINAL SI COPIE XEROX;

-          BULETIN DE IDENTITATE PĂRINTE ORIGINAL SI COPIE XEROX;

-          DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR GENERALE DE DEPARTAJARE;

-          DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR SPECIFICE DE DEPARTAJARE;

-          DOVADA EVALUĂRII DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPILULUI (dacă este cazul);

-          DOVADA CU VACCINARILE (de la medicul de familie).

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGA” IAŞI

                                       Strada Toma Cozma nr. 119 B

          Telefon/Fax 0232 244330

                 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

     PROGRAMUL DE COMPLETARE A CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR:

LUNI-VINERI

8.00 - 18.00

 

Miercuri, 28 februarie 2018, ora 11.30, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Iaşi organizează activitatea „Ziua porţilor deschise”, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate.

Director,

Prof. Cretu Nicoleta - Cristina

        A început înscrierea la Concursul național ” Mărțișorul- Tradiție și Simbol” ediția a IX-a, aprobat în acest an în calendarul activităților educative naționale!

Așteptăm lucrările pe adresa Școala Gimnazială Ion Creangă, str. Toma Cozma 119B, Iași cu mențiunea pe plic  Pentru Concursul  Mărțisorul - Tradiție si Simbol

Proiectul a fost inițiat în anul 2009 de doamna bibliotecar Georgeta Tudora și s-a bucurat în fiecare an de o participare masivă din toată țara, indiferent de nivelul la care s-a desfășurat. Activitățile proiectului, au promovat mereu tradițiile poporului nostru, fiind foarte apreciate de elevii, părinții și cadrele didactice participante, culminând cu organizarea concursului cu același nume.

În acest an proiectul este coordonat de doua cadre didactice tinere, profesori pentru învățământ primar  Gianina Ursu  și  Timaru Elena Simona  care împreună cu doamna Georgeta Tudora si valorificând activitatea doamnelor prof. pentru învățământ primar Elena Tomulesei și Domnica Parasca Polonic, coordonatoare ale proiectului în anul precedent, au reușit să-l aducă la cel mai înalt nivel, fiind aprobat în CAEN 2018 pozitia 88.

Proiectul urmărește cunoașterea și prețuirea valorilor spirituale ale poporului român; cultivarea și valorificarea potențialului creativ al elevilor; păstrarea obiceiurilor și tradițiilor naționale, stimularea activității de cecetare privind istoricul, tradițiile și legenda mărțișorului; implicarea elevilor în organizarea unor activități cu caracter extracurricular; cultivarea simțului estetic; stimularea lucrului în echipă; identificarea propriilor valori și ale grupului/comunității din care face parte. În școlile partenere, cât și în școala organizatoare, cadrele didactice îndrumătoare vor desfășura activități cu referire la viața și activitatea marelui povestitor Ion Creangă (dramatizări, jocuri și exerciții de tipul „Cine știe câștigă!”, etc.) finalizate cu mărțișoare literare și activități practice de realizare a felicitărilor și mărțișoarelor. Toate acestea vor participa la o selecție, urmând a fi trimise la Concursul Național Mărțișor-Tradiție și Simbol doar câte două lucrări pentru fiecare secțiune.

Partenerii nostri in proiect sunt:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Asociaţia „Universul Prieteniei”, Iaşi
Şcoala Gimnazială „Ştefan Bârsănescu”, Iaşi
Şcoala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iaşi
Şcoala Gimnazială Gîrbeşti, Ţibana, Iaşi
Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” Huşi, Vaslui
Şcoala Gimnazială Bosanci, Jud. Suceava
Școala Specială “Constantin Păunescu” Iași
Colegiul Tehnic Infoel, Bistrița
Școala „Vadu Moldovei”, Suceava
Școala „Constantin Platon”, Bacău
Școala Gimnazială Nr. 3, Galați
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Neamț
Școala Gimnazială ”Fănuș Neagu”, Brăila
Școala Nr. 4 Borșa, Maramureș
Școala Gimnazială Alexandru Rădulescu, Mărculești, Ialomița
Centrul Școlar pentru educație incluzivă, Tg. Jiu, Gorj
Grădinița cu PP „Piticot”, Arad
Școala Gimnazială „D.A. Sturdza”, Iași
Va asteptam cu drag sa participati la toate sectiunile concursului!
Vă invităm si in acest an să trimiteți lucrările elevilor prin poștă, în plic, împreună cu fișa de înscriere, 
pe adresa: Școala Gimnazială Ion Creangă, str. Toma Cozma nr. 119B, Iași!

  Însuşi timpul se lasă comensurat şi denumit prin spaţiu şi culoare - E primăvară şi nicăieri nu e mai frumos ca la noi!
E sărbătoarea reîntineririi pe cuprinsul plaiului nostru, iar românul şi-a păstrat sărbătorile şi tradiţiile, ca semn al dăinuirii, al eternităţii.
Convinşi că orice început îşi derulează cursul firesc spre un final pe care îl dorim cât mai îndepărtat, dar şi de faptul că spiritul de emulaţie antrenează deopotrivă copiii şi dascălii lor, ne dorim o participare activă în demersul nostru spiritual.

Copiii de la Gradinita 23 au sarbatorit cu mare bucurie Ziua Unirii, au desenat, au recitat si au dansat cu totii bucurosi. Ei au fost indrumati de educ. Cojocariu Irina, Ursu Constanta, Basu Doina. A fost o zi frumoasa, festiva ce a lasat in sufletele copiilor amintiri nepretuite !!!

După o activitate minunată dedicată marelui Eminescu, prietenul cel mai bun al patronului nostru spiritual, din cer, de sus a început o alta sărbătoare, a fulgilor de nea. Sărbătoare în curtea școlii pentru toți copiii!

La Scoala Ion Creanga din Iasi in clasa a VII-a B, a venit un nou elev. Omul de Zapada, nascut in data de 18 ianuarie 2018. Îi uram viata lunga!

Azi, la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Iaşi, evenimentul cultural „Stelele apun măreţ” a marcat împlinirea a 168 ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu şi Ziua Culturii Naţionale.
Elevii şcolii au avut ocazia să se întâlnească cu scriitorii ieşeni Vasile Fluturel, Emilian Marcu şi Horia Zilieru, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, care prin prezentările lor au sădit în inima micuţilor dragostea faţă de Luceafărul poeziei româneşti.

La eveniment a participat şi scriitoarea Iulia Ralia Raclaru.

Obiectivele acestei activităţi, cuprinse în proiectul şcolar naţional „Mărţişorul -Tradiţie şi Simbol“, aflat la a IX-a ediţie, a cărui iniţiator este bibliotecara Georgeta Tudora, vizează stimularea potenţialului artistic şi creativ al elevilor din ciclul primar de învăţământ, cunoaşterea poeziei eminesciene şi a potenţialului artistic al acesteia, dezvoltarea limbajului şi în special a expresivităţii acestuia prin recitarea poeziilor eminesciene.

Conducerea şcolii reprezentată de prof. Nicoleta Cristina Creţu şi cadrele didactice prof. înv. primar Elena Tomulesei, prof. înv. primar Geanina Ursu şi-au dat concursul în organizarea evenimentului.

Programul artistic din lirica eminesciană (poezii, cântece şi expoziţie tematică), pregătit de elevii trupei de teatru „Steluţe fără nume”, coordonată de actriţa Ina Paladi, a adus şi în acest an un omagiu, ”poetului nepereche”, ca semn de mulţumire şi recunoştinţă pentru tezaurul lăsat.

Asociaţia “Universul Prieteniei” este partener în acest proiect educativ, şi a fost reprezentată la această întâlnire de suflet de Rodica Rodean-preşedinte.

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Iaşi şi Asociaţia „Universul Prieteniei” Iaşi organizează miercuri 17 ianuarie 2018, ora 14, evenimentul cultural „Stelele apun măreţ” pentru a marca împlinirea a 168 ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu şi Ziua Culturii Naţionale.

Elevii şcolii vor avea ocazia să se întâlnească cu scriitorii ieşeni Livia Ciupercă, Vasile Fluturel, Emilian Marcu și Constantin Mănuță, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, care prin prezentările lor intenţionează să sădească în inima micuţilor dragostea faţă de Luceafărul poeziei româneşti.

Obiectivele acestei activităţi, sunt cuprinse în Proiectul Național „Mărţişorul -Tradiţie şi Simbol“, a cărui iniţiator este doamna bibliotecar Georgeta Tudora, vizează stimularea potenţialului artistic şi creativ al elevilor din ciclul primar de învăţământ, cunoaşterea poeziei eminesciene şi a potenţialului artistic al acesteia, dezvoltarea limbajului şi în special a expresivităţii acestuia prin recitarea poeziilor eminesciene.

Conducerea şcolii reprezentată de prof. Nicoleta Cristina Creţu şi cadrele didactice, prof. înv. primar Gianina Ursu, prof. înv. primar Simona Timaru şi-au dat concursul în organizarea evenimentului.

Programul artistic din lirica eminesciană (poezii, cântece şi expoziţie tematică), pregătit de elevi, aduce şi în acest an un omagiu, ”poetului nepereche”, ca semn de mulţumire şi recunoştinţă pentru tezaurul lăsat. Momentele cu trupa de teatru ”Steluțe fără nume”- coordonator, artista Ina Paladi vor aduce un plus de sensibilitate evenimentului.
Asociaţia “Universul Prieteniei” este partener în mai multe proiecte educative, inter şi multiculturale şi va fi reprezentată la această întâlnire de suflet de Rodica Rodean-preşedinte, Emilian Marcu-vicepreşedinte.

26239629 1781589675247858 5490901842116750066 n

Cum bine știm, toamna se numără bobocii,dar anul acesta organizatorii, clasele a VIII-a A și B, au decis să organizeze Balul Boboceilor din clasele a V-a A, B și C în ultima săptămână din an, pentru a-i da momentului caracter festiv. Elevii înscriși au fost departajați după ce au evoluat în cele cinci probe ale concursului: prezentare și ținută, cultură generală, karaoke, proba surpriză și cea de dans.

1

In aceasta perioada magica piticii de la grupa mica au colaborat din nou cu parintii si bunicii si au realizat lucrari deosebite. In cadrul unui atelier de creatie acestia au lucrat felicitari si alte ornamente specifice sarbatorilor de iarna. Toate produsele realizate au fost adunate intr-o expozitie cu vanzare. Banii stransi vor fi folositi pentru a cumpara produse necesare unor bebelusi abandonati dintr-un centru specializat din Iasi. Multumim tuturor pentru implicare si va dorim Sarbatori fericite!

În cadrul activităților de voluntariat S.N.A.C, elevii clasei I B au desfășurat în ziua de 19 Decembrie 2017, împreună cu părinții și d-na professor pentru învățământ primar Catrinescu Liliana, activitatea cu titlul „Magia Crăciunului”, donând pachete cu dulciuri și rechizite pentru trei clase de la Colegiul Tehnic"Ion Holban". Bucuria copiilor a fost mare, fiind învăluiți de spiritul sărbătorilor de Crăciun. Felicitări!

Ion Creangă – omul și timpul său, activitate a Proiectului interjudețean „Bulgăre de humă”, ediția a VIII-a

Elevii Clubului lui Nică ai Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” au evocat astăzi personalitatea clasicului nostru povestitor, Ion Creangă, alături de invitați de seamă din Iași: d-na Mihalache Cătălina, cercetător științific la Institutul de istorie „A. D. Xenopol”, d-na Carmen Chiorcea, director al Asociației de Promovare Turistică, d-na bibliotecar Elena Zanet de la Biblioteca „Gh. Asachi”, d-nul Constantin Ciofu, coordonatorul Clubului fotografilor din Iași, profesori sau doctoranzi de la Colegiul „Costache Negruzzi”, Școlile „Elena Cuza” și „Mihai Codreanu”.

Întâlnirea a luat forma unor mini-conferințe pe teme legate de epoca scriitorului ieșean, în timp ce elevii au participat la atelierul de creație propus, dovedind că Ion Creangă rămâne un reper valoric pentru orice generație, prin modelul de scriitor pe care ni-l propune – o voce autentică a sufletului românesc, un izvor de creativitate pentru tineri.

În final, d-nul Constantin Ciofu a lansat albumul Expoziției de fotografie realizată în Parcul Copou, „La Gard”, in iunie 2017. in cadrul proiectului.

Coordonatorii Proiectului„Bulgăre de humă”, prof. Gratiela Prodan și prof. înv. primar Mihaela Hitruc, alături de bibl. Petronela Chiriac – realizatoarea expoziției de obiecte țărănești „A fost odată … Ion Creangă”, felicită toți elevii participanți pentru că ne-au oferit cel mai prețios dar: interes pentru frumos, talent și profunzime a gândirii și o debordantă imaginație.

A devenit o tradiție ca în luna decembrie să comemorăm îndepărtarea de această lume a scriitorului și învățătorului Ion Creangă, un suflet generos, îndrăgit de copii.
În acest context, coordonatorii Proiectului interjudețean „Bulgăre de humă” vă invită să luați parte la activitatea de deschidere a ediției de anul acesta, ce se va desfășura luni, 18 decembrie, ora 14, la Clubul lui Nică. Ne vom bucura de prezența și intervențiile unor profesori de istorie, bibliotecari, muzeografi și fotografi ieșeni.

Atelier de creatie (Ghetuta lui Mos Nicolae) realizat de grupa mica cu program prelungit de la GPN 15 impreuna cu parintii si doamnele educatoare Pricop Alexandra si Todereanu Raluca. Dupa atelier cu totii am impodobit bradul si am cantat colinde.

Vineri, 8 dec, grupa Florilor a participat la Festivalul IARNA PE ULITA, organizat la Iulius mall. Copiii au prezentat 2 dansuri populare din zona Moldovei. Cu totii ne-am bucurat de momente frumoase, de cadouri minunate si aplauze din partea publicului. Ed. DOINA BASU si copiii va dorim tuturor Sarbatori binecuvantate !!!

Contact

Adresă: Iași,str. Toma Cozma, Nr.119, cod poștal: 700545,

Telefon: +40 232 244330

e-mail: ioncreanga17 [arond] yahoo.com

Unde ne găsiți - Google Maps

Pagina de facebook

© 2017 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași