ANUNȚURI/DOCUMENTE

SELECȚIA profesorilor participanți la mobilitățile de formare din anul 2024-2025, din cadrul proiectului de Acreditare Erasmus+, 14 Iunie 2023

Procedura selecție profesori E+ 2024-2025

Anexe-Procedura-2024

Certificat ACREDITARE ERASMUS, 2023-2027

Certificat 2022 1 RO01 KA120 SCH 000110868

 

                                                                                                                                                                                          Opening minds! Changing life!

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ”, IAȘI

ACREDITARE ERASMUS, 2023-2027

 

              Suntem încântați să vă anunțăm că Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Iași, este beneficiara Acreditării Erasmus în domeniul Educației școlare, KA120, cod: 2022-1-RO01-KA120-SCH-000110868, începând cu anul școlar 2023-2024. Obținută pe o perioadă de 4 ani (2023-2027), ACREDITAREA ERASMUS oferă școlii posibilitatea simplificării procesului de obținere de fonduri europene, în vederea realizării de activități transnaționale de tip jobshadowing, mobilități de formare pentru profesori și mobilități de grup cu elevii.

Obiective propuse în Planul Erasmus, 2023-2027

 1. Domeniul DIGITAL
 • Conștientizarea elevilor cu privire la modul de utilizare a mijloacelor digitale pentru propria formare, în urma experiențelor transnaționale, europene
 • Dezvoltarea competențelor digitale la elevi prin orele de matematică și științe
 • Dezvoltarea avansată a competențelor digitale, în vederea realizării de resurse educaționale deschise și inovatoare
 1. Domeniul INCLUZIV
 • Implementarea în școală de strategii didactice incluzive, cu accent pe dezvoltarea la profesori a competențelor de predare diferențiată
 • Dezvoltarea competențelor multilingvistice la elevi, alături de extinderea experienței culturale, în vederea întăririi atitudinii incluzive într-o Europă multinațională si multilingvă
 1. Domeniul EDUCAȚIEI VERZI
 • Implementarea în școală a unor activități/module de educație ecologică, într-o manieră creativă, în care să fie implicați profesori, personal didactic auxiliar, elevi, părinți, ca parte integrantă a inițiativei Comisiei Europene de transformare digitală verde
 • Crearea unei comunități REcreeazăECO (REECO) prin încurajarea comportamentelor responsabile și creative ale elevilor față de protejarea mediului din jurul școlii și din comunitate, alături de conștientizarea impactului relației dintre om și ecosistemele din jurul său, în urma experiențelor transnaționale
 • Crearea, la nivel eropean, a unor contexte pentru desfășurarea de activități de promovare a educației verzi (proiecte e-Tweening, școală-gazdă job shadowing)
 1. Domeniul LITERAȚIE
 • Dezvoltarea competențelor de literație la elevi, cu accent pe îmbunătățirea competențelor transversale ale acestora
 1. Domeniul STARE DE BINE
 • Diminuarea fenomenelor de bullying și cyberbullying în școală
 • Crearea unui mediu școlar pozitiv, dinamic, în accord cu valorile naționale „I europene

                Planul Erasmus propus de Școala Gimnazială „Ion Creangă” pentru următorii 4 ani urmărește continuarea experienței Erasmus de până acum, de tip KA1 și KA2 și propune ACTIVITATI DE JOBSHADOWING (VERDE, INCLUZIUNE), cursuri de formare pentru profesori (DIGITAL, LITERAȚIE, STARE DE BINE) și mobilități pentru elevi (DIGITAL, VERDE, LITERAȚIE, STARE DE BINE).

 

Prezentare-limba engleza