STEPS TOWARDS FUTURE   Antet

                      2018-2020    

                                                                                      

          

 

 

                              Activitate de diseminare a primei mobilități de proiect Erasmus+, „Steps towards future”  

la Școala „Ion  Creangă”, Iași

           

                Luni, 12 noiembrie 2018, a avut loc, in cadrul Consiliului profesoral, activitatea de diseminare a primei mobilități de proiect Erasmus+, „Steps towards future”, 2018-2020, ID 2018-1-PL01-KA229-050517_1.

              Coordonatorul proiectului a evidențiat caracterul formativ al primei mobilități, prin participarea a câte 5 profesori din fiecare școală parteneră în proiect- Polonia, România, Portugalia și Grecia – la sesiuni de formare CLIL, susținute de Școala Gimnazială nr 4. din Torun, Polonia.

             În cadrul acestei mobilități, accentul a fost pus pe crearea unor contexte favorabile utilizării CLIL în activitățile educaționale formale și informale, precum: lecții interdisciplinare cu predare în limba engleză, sesiuni de cunoaștere interculturală, workshop-uri adresate profesorilor participanți.

               De asemenea, s-a evidențiat plus valoarea adusă de proiectul Erasmus+ în dezvoltarea instituțională a școlii, precum:

  • colaborarea a patru sisteme diferite de educație: polonez, român, grec și portughez;
  • colaborarea dintre diferitele forme de educație - formală și informală – în vederea creării unei strategii pentru asigurarea dezvoltării personale a elevilor și a integrării firești a acestora într-o societate europeană tehnologizată, multiculturală și stimulativă,
  • dezvoltarea unei strategii comune de elaborare și de aplicare a unor activități centrate pe conceptele de interdisciplinaritate și multidisciplinaritate, elaborate în comun de profesori specializati pe discipline diferite,
  • utilizarea unor metode inovative precum CLIL, învățarea asistată de calculator
  • valorificarea patrimoniului cultural local de către fiecare școală parteneră,
  • produsele proiectului vor viza atât dezvoltarea competențelor metodologice ale profesorilor (volum de scenarii didactice în limba engleză, axate pe lecții interdisciplinare), cât și dezvoltarea abilităților/competențelor transdisciplinare ale elevilor (filme educaționale).

                                                                                                                                                                                                       Echipa de proiect

 

Diseminare proi...
Diseminare proiect Diseminare proiect
Diseminare proi...
Diseminare proiect Diseminare proiect
Diseminare proi...
Diseminare proiect Diseminare proiect
Diseminare proi...
Diseminare proiect Diseminare proiect

 

 

DISCOVERES CLUB

 

Activitate transnațională de formare a profesorilor

în Torun, Polonia

 

          Profesori ai Școlii Gimnaziale “Ion Creangă” Iași au participat, în perioada 20-26 octombrie 2018, la activități de formare CLIL în Torun, Polonia, alături de profesori din Portugalia, Grecia și Polonia.

          Activitățile s-au desfășurat în cadrul parteneriatului strategic Erasmus+, “Steps towards future”, 2018-1-PL01-KA229-050517_1, proiect cofinanțat din fondurile Uniunii Europene și care se va derula pe parcursul a doi ani (2018-2020).

          În contextul unui învățământ european centrat pe dezvoltarea competențelor elevilor, profesorul se simte responsabil în a forma premise educaționale internationale pentru o firească integrare a elevilor în societatea multiculturală și interdisciplinară de mâine.

           Astfel, Gimnaziul nr. 4 din Torun, școala-gazdă ofertantă a sesiunilor de formare, a creat contexte favorabile unei abordări educaționale CLIL a conținuturilor curriculare, la activități participând profesori de matematică, biologie, chimie, ale disciplinelor umaniste, dar și consilieri școlari din cele patru țări partenere în proiect.

           În acest sens, s-a asistat la lecții axate pe metoda CLIL, și s-au creat sesiuni de lucru în care 20 de cadre didactice și-au însușit metode de învățare integrată a conținuturilor, și-au îmbunătățit competențele lingvistice sau au propus soluții de cooperare între diferite compartimente educaționale: cercetare, inovație și educație.

           În perioada imediat următoare, formabilii vor crea contexte potrivite utilizării CLIL la clasă și în activitățile extracurriculare, precum cluburile de știință, cercurile de teatru sau expoziții de tip discoverer.

prof. Grațiela Prodan, responsabil proiect

 

prima poza

 

Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018

 

         Școala Gimnazială "Ion Creangă" Iași este una din instituțiile ieșene de pe harta beneficiarilor Erasmus+, 2018-2020, prin Parteneriatul strategic STEPS TOWARDS FUTURE, care deja începe să se deruleze. Ne pregătim pentru prima Reuniune de proiect, la Torun, în Polonia, gazda primei mobilități fiind chiar școala coordonatoare.

        Alături de partenerii noștri din Grecia și Portugalia, începem să explorăm prin schimburile intrerșcolare facilitate de grantul Erasmus+, oportunități de carieră pentru generația acestor ani, pornind de la bogățiile si tradițiile ofertante ale țărilor implicate, conștientizând necesitatea unei legături constructive între trecut, prezent si viitor învățând alături de elevii din grupul țintă să ne reinventăm valorile naționale.Mult succes echipei de proiect care astfel ridică prestigiul școlii noastre, la un alt nivel!

(prof. Alina Magda Fintinaru)

STEPS TOWARDS FUTURE

    Prezentare proiect site ul  scolii                                    

                                       

Pagina de facebook

© 2017 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași