Vineri, 15 Februarie 2019, s-a desfășurat o amplă activitate Erasmus+/2018-2019, grupul țintă constituindu-l cele aproximativ 40 de cadre didactice participante, din toate locațiile școlii: locațiile Ion Creangă și Petru Poni, Grădinița nr. 15 și Grădinița nr 23.
Abordarea interdisciplinară și multidisciplinară a predării, vizată prin cele trei lecții interactive, desfășurate simultan și gândite unitar pe tema sării și a drepturilor copiilor, s-a demonstrat a constitui o nevoie reală a profesorilor din Școala Ion Creangă. Utilizarea metodei CLIL în predare reprezintă, de asemenea, un imperativ al învățământului românesc modern pentru o integrare firească a elevilor în societatea europeană de mâine. Acesta este și unul dintre obiectivele parteneriatului strategic european Steps towards future, derulat in colaborare cu scoli din Polonia, Grecia și Portugalia, care, la rândul lor, vor desfășura in perioada următoare, ateliere metodice de formare a profesorilor din școlile lor. 
Felicitări d-nelor prof. Veronica Ungan, Karla Toader, Anca Crețu pentru viziunea interdisciplinară, a lecției de chimie/biologie/ engleză, precum și pentru experimentele interactive; prof. Corina Bârlădeanu și Ana Maria Ungureanu – cultură civică/ istorie/engleză pentru lecția de viață oferită elevilor și profesorilor și prof. Veronica Prodan și Petronela Postolache – limbă română și engleză- pentru incursiunile culturale prin folclorul literar românesc și britanic în conturarea drumului valențelor simbolice ale sării: prietenie, legământ, iubire sinceră, ospitalitate, respect, omenie, bunătate- valori umane durabile. 
Felicitări deopotrivă membrilor Clubului Discoverers și elevilor cl a V-a și a VI-a, implicati in activitate, precum și membrilor Clubului Media care au asigurat cu profesionalism și seriozitate filmarea și fotografierea activitatilor, coordonați de d-nele prof. Camelia Grigoras și Petronela Irimia!
Multumesc, în numele echipei Erasmus, tuturor celor care s-au implicat in organizarea acestei reușite activități de proiect, coordonați de d-nul administrator Costel Pintea.
Felicitări, d-na director Nicoleta Crețu, pentru că aveți într-adevăr o ȘCOALA CA SAREA-N BUCATE!

 

                                                                                                                prof. coordonator proiect , 

                                                                                                                       Veronica Prodan

ANUNȚ PROIECT ERASMUS

STEPS  TOWARDS  FUTURE

Parteneriat strategic Erasmus KA2

Proiect nr. 2018-1-PL01-KA229-050517_1

 

     

           În perioada 14.01.2019 – 18.01.2019 se fac înscrieri în vederea selectării celor 5 elevi care vor participa în mobilitatea din Volos, Grecia, în perioada 12-18 mai 2019.

           Documentele necesare se găsesc în fișierul numit Algoritm de selecție, postat pe site-ul școlii. După ce vor fi completate, vor fi depuse la Secretariatul școlii, cu număr de înregistrare până vineri, 22 ianuarie, ora 12.

              Interviul va avea loc vineri, 18 ianuarie, incepând cu ora 14.

              Rezultatele selecției vor fi afișate marti, 22 ianuarie 2019, ora 10.

              Contestațiile vor putea fi depuse la secretariat marti, 22 ianuarie 2019, in intervalul orar 10-12.

              Rezultatele finale vor fi afisate marti, 22 ianuarie, ora 15.

 

                          Data                                                                                                Coordonator proiect,

                       9.01. 2019                                                                                          prof. Grațiela Prodan

 

                            Algoritm de selectie

                            Declaratii parinti mobilitate elevi 1

 

 

 STEPS TOWARDS FUTURE   Antet

                      2018-2020    

                                                                                      

          

 

 

                              Activitate de diseminare a primei mobilități de proiect Erasmus+, „Steps towards future”  

la Școala „Ion  Creangă”, Iași

           

                Luni, 12 noiembrie 2018, a avut loc, in cadrul Consiliului profesoral, activitatea de diseminare a primei mobilități de proiect Erasmus+, „Steps towards future”, 2018-2020, ID 2018-1-PL01-KA229-050517_1.

              Coordonatorul proiectului a evidențiat caracterul formativ al primei mobilități, prin participarea a câte 5 profesori din fiecare școală parteneră în proiect- Polonia, România, Portugalia și Grecia – la sesiuni de formare CLIL, susținute de Școala Gimnazială nr 4. din Torun, Polonia.

             În cadrul acestei mobilități, accentul a fost pus pe crearea unor contexte favorabile utilizării CLIL în activitățile educaționale formale și informale, precum: lecții interdisciplinare cu predare în limba engleză, sesiuni de cunoaștere interculturală, workshop-uri adresate profesorilor participanți.

               De asemenea, s-a evidențiat plus valoarea adusă de proiectul Erasmus+ în dezvoltarea instituțională a școlii, precum:

  • colaborarea a patru sisteme diferite de educație: polonez, român, grec și portughez;
  • colaborarea dintre diferitele forme de educație - formală și informală – în vederea creării unei strategii pentru asigurarea dezvoltării personale a elevilor și a integrării firești a acestora într-o societate europeană tehnologizată, multiculturală și stimulativă,
  • dezvoltarea unei strategii comune de elaborare și de aplicare a unor activități centrate pe conceptele de interdisciplinaritate și multidisciplinaritate, elaborate în comun de profesori specializati pe discipline diferite,
  • utilizarea unor metode inovative precum CLIL, învățarea asistată de calculator
  • valorificarea patrimoniului cultural local de către fiecare școală parteneră,
  • produsele proiectului vor viza atât dezvoltarea competențelor metodologice ale profesorilor (volum de scenarii didactice în limba engleză, axate pe lecții interdisciplinare), cât și dezvoltarea abilităților/competențelor transdisciplinare ale elevilor (filme educaționale).

                                                                                                                                                                                                       Echipa de proiect

 

Diseminare proi...
Diseminare proiect Diseminare proiect
Diseminare proi...
Diseminare proiect Diseminare proiect
Diseminare proi...
Diseminare proiect Diseminare proiect
Diseminare proi...
Diseminare proiect Diseminare proiect

 

 

DISCOVERES CLUB

 

Activitate transnațională de formare a profesorilor

în Torun, Polonia

 

          Profesori ai Școlii Gimnaziale “Ion Creangă” Iași au participat, în perioada 20-26 octombrie 2018, la activități de formare CLIL în Torun, Polonia, alături de profesori din Portugalia, Grecia și Polonia.

          Activitățile s-au desfășurat în cadrul parteneriatului strategic Erasmus+, “Steps towards future”, 2018-1-PL01-KA229-050517_1, proiect cofinanțat din fondurile Uniunii Europene și care se va derula pe parcursul a doi ani (2018-2020).

          În contextul unui învățământ european centrat pe dezvoltarea competențelor elevilor, profesorul se simte responsabil în a forma premise educaționale internationale pentru o firească integrare a elevilor în societatea multiculturală și interdisciplinară de mâine.

           Astfel, Gimnaziul nr. 4 din Torun, școala-gazdă ofertantă a sesiunilor de formare, a creat contexte favorabile unei abordări educaționale CLIL a conținuturilor curriculare, la activități participând profesori de matematică, biologie, chimie, ale disciplinelor umaniste, dar și consilieri școlari din cele patru țări partenere în proiect.

           În acest sens, s-a asistat la lecții axate pe metoda CLIL, și s-au creat sesiuni de lucru în care 20 de cadre didactice și-au însușit metode de învățare integrată a conținuturilor, și-au îmbunătățit competențele lingvistice sau au propus soluții de cooperare între diferite compartimente educaționale: cercetare, inovație și educație.

           În perioada imediat următoare, formabilii vor crea contexte potrivite utilizării CLIL la clasă și în activitățile extracurriculare, precum cluburile de știință, cercurile de teatru sau expoziții de tip discoverer.

prof. Grațiela Prodan, responsabil proiect

 

prima poza

 

Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018
Erasmus - octom...
Erasmus - octombrie 2018 Erasmus - octombrie 2018

 

         Școala Gimnazială "Ion Creangă" Iași este una din instituțiile ieșene de pe harta beneficiarilor Erasmus+, 2018-2020, prin Parteneriatul strategic STEPS TOWARDS FUTURE, care deja începe să se deruleze. Ne pregătim pentru prima Reuniune de proiect, la Torun, în Polonia, gazda primei mobilități fiind chiar școala coordonatoare.

        Alături de partenerii noștri din Grecia și Portugalia, începem să explorăm prin schimburile intrerșcolare facilitate de grantul Erasmus+, oportunități de carieră pentru generația acestor ani, pornind de la bogățiile si tradițiile ofertante ale țărilor implicate, conștientizând necesitatea unei legături constructive între trecut, prezent si viitor învățând alături de elevii din grupul țintă să ne reinventăm valorile naționale.Mult succes echipei de proiect care astfel ridică prestigiul școlii noastre, la un alt nivel!

(prof. Alina Magda Fintinaru)

STEPS TOWARDS FUTURE

    Prezentare proiect site ul  scolii                                    

                                       

Pagina de facebook

© 2017 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași