Parteneriat educațional

 

PARTENERIAT EDUCATIONAL

ŞCOALA "ION CREANGA" - ŞCOALA VALEA LUPULUI

Obiectivele prezentului parteneriat sunt următoarele:

-     desfăşurarea de activităţi în scopul de sensibilizare a cadrelor didactice şi elevilor, creşterea motivaţiei acestora, pentru cunoaşterea , păstrarea şi promovarea valorilor culturale autohtone.

-     realizarea de activităţi aducative culturale, sportive şi ştiinţifice în parteneriat (activităţi ecologice, religioase, de voluntariat);

-   conversaţii între elevii claselor I-IV pe tema petrecerii timpului liber, a efectuării temelor, a timpului petrecut în faţa calculatorului.

Echipa de implementare a proiectului este alcătuită din:

-   reprezentanţi ai Şcolii Gimnaziale “ Ion Creangă”: prof. înv. primar Liliana Catrinescu, clasa a II a B, şi prof. limba română Mahalu Loreta- Director educativ, diriginte clasa a VIII-a.

- reprezentanti ai Şcolii Gimnaziale Valea Lupului: înv. Prepelită Magdalena, clasa a III a şi prof. Vătămanu Laura, prof. limba română, diriginte clasa a VIII-a.

Beneficiari direcţi: elevi ai Scolii Gimnaziale “Ion Creangă” Iaşi şi ai Şcolii Gimnaziale Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, judeţul Iaşi.

         Beneficiari indirecţi: Familiile elevilor, comunitatea şcolară, comunitatea locală din Iaşi şi Valea Lupului.

. Durata acordului:

Prezentul acord intră în vigoare la data de 14.02.2014 şi încetează la data de 20.06.2014.

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI

Nr

crt.        

DENUMIREA ACTIVITĂŢILOR

LOCUL

DESFĂŞURĂRII

DATA

1

Aşa-i hora pe la noi - Tradiţii şi obiceiuri moştenite în satul Valea Lupului, clasele a II a B şi a III a A

Şcoala Gimnazială Valea Lupului

             

08.04.2014

2

Creangă personalitate polivalentă- clasele a VIII a

prezentări power-point şi recenzii de carte

Şcoala Gimnazială Valea Lupului

             

08.04.2014

3

Copilăria copilului universal- prezentări power-point şi lectură din creaţiile elevilor în stilul lui Creangă clasele

a VIII a

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”

             

02.06.2014

4

Inocenţa copilăriei- Desene pe asfalt, cl a II a B şi a III a A

Jocuri sportive- întreceri

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”

             

02.06.2014

 

 

În cadrul parteneriatului semnat între Şcoala „Ion Creangă”, Iaşi   şi Şcoala Valea Lupului, am desfăşurat marţi, 8.04.2014, prima activitate din dorinţa de a ne apropia mai mult de marele  Ion Creangă.
Activitatea a debutat cu o dramatizare a lecturii „Prostia omenească”, realizată de dna profesor pentru învăţământul primar Liliana Catrinescu cu elevii  clasei a II-a de la Şcoala „Ion Creangă”, după care doamna profesor Loreta Mahalu şi elevii din clasa a VIII-a au punctat importanţa deosebită a omului Creangă – scriitor, învăţător, slujitor al bisericii prin trei prezentări powerpoint. Ca un corolar al acestor proiecţii s-a prezentat deschiderea Casei Muzeu de la Golia, pe 1 martie 2011, unde au participat şi elevii de la actuala clasă a VIII-a, în calitate de invitaţi. S-au lecturat două recenzii la cărţile Preoţia lui Creangă şi Eminescu şi Creangă la junimea semnate de Constantin Parascan, cel mai prolific biograf al humuleşteanului.
Doamna profesor Laura Vătămanu de la Şcoala Valea Lupului a prezentat în continuare importanţa scriitorului, după care elevii domniei sale au oferit oaspeţilor o şezătoare literară şi o suită de dansuri populare specifice zonei.