Proiectul Educaţional Interjudeţean "Punţi nevăzute"

Proiectul a apărut ca expresie a înţelegerii unor modalităţi de abordare şi implicare a factorilor responsabili în actul educaţiei.

Relaţiile de cooperare şi colaborare între membrii diferitelor instituţii implicate în proiect converg către un scop central comun: elevul şi problematica vieţii sale în condiţiile actuale.

Tocmai de aceea putem afirma că proiectul are o latură umanitaristă.

Nu se doreşte a însemna o abordare expozitivă a scopului propus, ci oferă soluţii variate, permisibile şi viabile, care să corespundă cerinţelor imperative ale elevilor.

Noutatea adresabilităţii acestor soluţii constă în aceea că sunt accesibile tot mai mult elevului angajat, participant activ la propria formare.

Nevoia de cunoaştere, comunicare, relaţionare e la fel de vie şi astăzi în lumea în lumea copiilor, dar e necesar, mai mult ca oricând, să le netezim calea, să-i călăuzim din umbră spre ceea ce a creat mai frumos şi mai valoros omenirea în toate sferele vieţii sociale.

Dezvoltarea creativităţii, imaginaţiei, sensibilităţii contribuie la formarea unor laturi ale personalităţii elevului, care îl vor ajuta să aibă un status în societate.

Educaţia moral – creştină îşi pune amprenta în viaţa spirituală a tinerei generaţii, în formarea unui om de caracter, cu atitudini cetăţeneşti pozitive.

Adevărul, curajul de a răspunde provocărilor vieţii, iubirea de semeni, respectul faţă de tot ce e creaţie şi creator sunt simple calităţi, care pot deveni virtuţi umane.

 • Echipele de lucru a proiectului:
 • Tudora Georgeta – bibliotecar, Şcoala "Ion Creangă", Iaşi
 • Popescu Marinica – Institutor, Şcoala "Ion Creangă", Iaşi
 • Tomulesei Elena – profesor pentru clasele I- IV, Şcoala "Ion Creangă", Iaşi
 • Munteanu Adriana – institutor, Şcoala "Ion Creangă", Iaşi
 • Tabarcea Elena - profesor pentru clasele I- IV, Şcoala "Ion Creangă", Iaşi
 • Andriescu Lucreţia - învăţător, Şcoala "Ion Creangă", Iaşi
 • Condrea Valeria – învătător, Şcoala "Ion Creangă", Iaşi
 • Obreja Maria - învătător, Şcoala "Ion Creangă", Iaşi
 • Burciu Viorica - învătător, Şcoala "Ion Creangă", Iaşi
 • Buzilă Raluca – secretar, Şcoala "Ion Creangă", Iaşi
 • Ciobanu Mihaela – contabil, Şcoala "Ion Creangă", Iaşi

Obiective

 1. Copilul şi „arta comunicării" – prin interrelaţionarea şi cunoaşterea unor opere literare.
 2. Cunoaşterea valorilor spirituale din diferite zone geografice (lăcaşuri de cultură – muzee, biserici, case memoriale).
 3. Valorizarea tradiţiilor noastre româneşti, ca expresie a unicităţii de neam şi ţară, cultivarea sentimentului de mândrie naţională la elevi.
 4. Educaţia moral civică – cu mari valenţe formative a tinerei generaţii.
 5. Dezvoltarea creativităţii, imaginaţiei şi sensibilităţii elevilor, formarea unor comportamente atitudinale cetăţeneşti pozitive.
 6. Transdisciplinaritatea – ca artă didactică în dezvoltarea şi exprimarea personalităţii elevului.
 7. Formarea la elevi a deprinderilor de a comunica prin imagini şi prin tehnica folosirii calculatorului.
 8. Autoperfecţionarea bibliotecarului, cadrelor didactice implicate în proiect, care prin crearea unor „punţi nevăzute" i-au determinat pe elevi să fie implicaţi activ la propria formare.

Proiectul "Punţi nevăzute" este la Editia a V-a şi s-au desfăşurat activităţi cu teme diverse, spectacole şi excursii literare, schimb de experenta cu scolile partenere, vizite la muzee, lansari de carte:

 

Contact

Adresă: Iași, str. Toma Cozma, Nr. 119, cod poștal: 700545.

Telefon: +40 232 244330

e-mail: ioncreanga17@yahoo.com

Unde ne găsiți - Google Maps

Pagina de facebook

© 2017 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași