COMISIILE ŞCOLARE ŞI COMISIILE SUBDOMENIILOR DE ACTIVITATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015/2016

1. COMISIA METODICA – ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR:

- Simioneasa Gabriela Petronela – responsabil

2. COMISIA METODICĂ- ÎMVĂŢĂMÂNT PRIMAR:

- Timaru Elena Simona – clasele pregatitoare-II

- Catrinescu Liliana - clasele III-IV

3. COMISIA METODICĂ- MATEMATICĂ, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGII:

- Aciobăniţei Marilena - responsabil

4. COMISIA METODICĂ - LIMBI STRĂINE ŞI COMUNICARE:

- Ungureanu Osz Ana Maria – responsabil

5. COMISIA METODICĂ -  OM, SOCIETATE, ARTĂ ŞI SPORT:

- Cîmpeanu Lucia- responsabil

6. COMISIA  PENTRU  INVENTARIERE:

- Tabarcea Elena – responsabil

- Tudora Georgeta - membru

- Gârlagiu Gabriela - membru

- Solcan Florica Mihaela- membru

7. COMISIA PENTRU FORMAREA CONTINUĂ:

- Catrinescu Liliana – responsabil

- Timaru Simona Elena – membru

- Ungureanu- Osz Ana Maria – membru

8. COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ŞI RECHIZITELOR:

- Cîmpeanu Lucia - responsabil

- Catrinescu Liliana– membru

9. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI:

- Bârlădeanu Corina Roxana – responsabil

- Parasca Domnica- membru

- Cîmpeanu Lucia.- membru

- Olaru Georgeta – membru

- Sava Mihai Marian- membru

10.COMISIA  DISTRIBUIRE LAPTE, CORN SI MERE:

$1-Parasca Domnica– responsabil

$1-Simioneasa  Gabriela Petronela – responsabil GPN 15 Iasi

$1-Buzenchi Lia Diana– membru

-Sava Elena Larisa - membru

11.COMISIA PENTRU MONITORIZAREA, COORDONAREA SI INDRUMAREA METODOLOGICA A DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL:

$1-       Hitruc Mihaela- responsabil

$1-       Crețu Anca  – membru

$1-       Ciobanu Mihaela – membru

$1-       Buzilă Raluca - membru

     12.  COMISIA PENTRU ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ:

     -   Mahalu Loreta –responsabil

     -   Bârlădeanu Corina Roxana – membru

     -   Aciobanitei Marilena – membru

     -   Ungureanu Osz Ana-Maria - membru

     -   Crețu Anca -membru

13.  COMISIA PENTRU P.S.I.

 - Pîntea Constantin – responsabil

 - Olaru Georgeta – membru

 - Florea Daniela - membru

      14. COMISIA PENTRU  PROTECŢIA MUNCII:

$1-       Pîntea Constantin – responsabil

$1-       Gârlagiu Gabriela – responsabil

$1-       Balan Constantina - membru

15.COMISIA PENTRU PROIECTE şi PROGRAME EDUCATIVE:

-    Timaru Simona Elena - responsabil

$1-       Mahalu Loreta – membru

$1-       Ungureanu Osz Ana Maria  – membru

$1-       Dașchievici Marius Andi– membru

$1-       Solcan Florica Mihaela – membru

$1-       Buzenchi Lia-Diana - membru

16 COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURARII  CALITATII:

$1-       Crețu Anca– responsabil

$1-       Hitruc Mihaela  - membru

$1-       Stanciu Angela - membru

17.COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII:

                     

-  Hitruc Mihaela  – responsabil

-  Mahalu Loreta - membru

-  Munteanu Adriana - membru

-  Tomulesei Elena - membru

-  Burlacu Ionel Laurențiu - membru

-  Simioneasa Gabriela Petronela - membru

- Tudora Georgeta – membru

$118.   COMISIA DE ETICĂ:

$1-       Obreja Maria– responsabil

$1-       Tabarcea Elena - secretar

$1-       Buzenchi Lia-Diana  - membru

$119.   COMISIA PENTRU CURRICULUM:

$1-       Cîmpeanu Lucia– responsabil

$1-       Gârlagiu Gabriela - membru

$1-       Parasca Domnica - membru

$120.   COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI MEDIA:

 

$1-       Mahalu Loreta– responsabil

$1-       Cârcu Diana - membru

$1-       Tomulesei Elena  - membru

$1-       Timaru Elena Simona- membru

$1-       Parasca Domnica – membru

$1-       Tudora Georgeta - membru

$121.   COMISIA PENTRU ORIENTARE ȘI CONSILIERE:

$1-       Mahalu Loreta – responsabil

$1-       Cretu Anca – membru

$1-       Aciobăniţei Marilena  - membru

$1-       Ungureanu Osz Ana Maria - membru

$1-       Bârlădeanu Corina Roxana - membru

$122.   COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ŞI PROMOVAREA INTERCURTURALITĂŢII:

$1-       Sava Mihai Marian – responsabil

$1-       Mahalu Loreta– membru

$1-       Burciu Viorica - membru

     23. COMISIA PENTRU PROIECTE EUROPENE ŞI PROIECTE EDUCATIVE:

$1-       Ungureanu Osz Ana maria – responsabil

$1-       Creţu Anca– membru

$1-       Bârlădeanu Corina Roxana – membru

$1-       Asiminei Catalina-Mirela-membru

$1-       Prodan Graţiela-membru

      24.CONSILIER EDUCATIV – prof. Mahalu Loreta

     Director,

Prof. Cretu Nicoleta - Cristina

 

Contact

Adresă: Iași,str. Toma Cozma, Nr.119, cod poștal: 700545,

Telefon: +40 232 244330

e-mail: ioncreanga17 [arond] yahoo.com

Unde ne găsiți - Google Maps

Pagina de facebook

© 2017 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași