Comisiile școlii 2020-2021

 

COMISIILE ŞCOLARE ŞI COMISIILE SUBDOMENIILOR DE ACTIVITATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023/2024

COMISIA DE EVALUARE A ELEVILOR CU CES:

Frumos Luciana – responsabil

Bârlădeanu Corina-Roxana – membru

Suhan Irina Manuela - membru

Covalciuc Mihaela-membru

COMISIA CSCIM (SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL):

Crețu Nicoleta Cristina – presedinte

Dîrdără Ana Maria- secretar

Cârcu Diana – membru

Crețu Anca-membru

Ciobanu Mihaela-membru

Aștefanei Mihaela-membru

Pîntea Constantin-membru

Neagu Andreea -membru

COMISIA DE MANAGEMENT AL BURSELOR ŞI DE ACORDARE A RECHIZITELOR:

Brăescu-Iftimie Maria-Diana - responsabil

Catrinescu Liliana– membru

Florea Daniela – membru

   COMISIA PENTRU ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ:

   Bârlădeanu Corina Roxana –responsabil

   Alexandrescu Ștefania – membru

   Grigoraș Camelia– membru

     Uleru-Alexa Ana-Maria –membru

     Florea Daniela- membru

     Postolache Petronela – membru

     Toader Karla – membru

     Octavian Gâdici – membru

     Brăescu-Iftimie Maria Diana – membru

     Cantemir Crenguța Claudia – membru

     Lungu Alin Mihai - membru

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURARII CALITATII:

Crețu Anca – responsabil

       Octavian Gâdici– membru

       Hogea Olimpia Emilia – membru

       Orcinschi Elena Petronela - membru

     Gârlagiu Gabriela - lider de sindicat

       Tuguleac Mihai - reprezentant Consiliul Local

       Plugariu Gina- reprezentat al părinților

   COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII:

Ursu Elena Gianina – responsabil

Andrei Dana Angela - membru

Uleru Alexa Ana Maria - membru

Tomulesei Elena - membru

     Cimpoi Ana-Maria - membru

Neagu Andreea – membru

      COMISIA DE ETICĂ:

     Toader Karla - responsabil

       Hogea Olimpia Emilia– membru

       Gâdici Octavian – membru

       Vasilică Denisa Marina – membru

       Munteanu Iasmina Andreea - membru

       Cretu Anca – secretar

       COMISIA PENTRU CURRICULUM:

         Prodan Grațiela - responsabil

         Camelia Grigoraș – membru

         Popa Teodora - membru

         Alexandrescu Ștefania- membru

         Ciureanu Cristina Mihaela – membru

         Toader Karla - membru

        

         COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI MEDIA:

         Corina Bârlădeanu– responsabil

         Cârcu Diana - membru

         Alexandrescu Ștefania– membru

         Andrei Dana Angela - membru

         Neagu Andreea – membru

         Fîntînaru Alina Magda – purtător de cuvânt

       COMISIA PENTRU MENTORAT ȘI FORMARE ÎN CARIERĂ DIDACTICĂ:

        Hitruc Mihaela – coordonator

   Bârlădeanu Corina Roxana – membru

       Bura Roxana Diana –membru

     Buzenchi Lia Diana- membru

       Simioneasa Gabriela Petronela – membru

       Cârcu Diana – membru

       Toader Karla – membru

       Bucureșteanu Ștefana Camelia-membru

      

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE  CORUPȚIE SI A DISCRIMINARII IN MEDIUL SCOLAR SI PROMOVAREA   INTERCULTURALITĂȚII:

   Iliescu Cristinel – responsabil

   Sava Mihai Marian – membru

   Cârcu Diana - membru  

   Lungu Alin Mihai – membru

   Moraru Maria Monica – membru

   Pălimaru Ionela Carmen-membru

COMISIA PENTRU PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE:

Bârlădeanu Corina Roxana – consilier educativ

Creţu Anca– membru

Buzenchi Lia Diana– membru

Borș Ștefăniță - membru

Timaru Elena Simona – membru

Gâdici Octavian – membru

Ursu Elena Gianina-membru

Neagu Andreea – membru

     COMISIA DE PREVENIRE A ABSENTEISMULUI:

Gâdici Octavian – responsabil

Sava Mihai Marian – membru

Moraru Maria Monica – membru

GRUPUL DE LUCRU PENTRU REACTUALIZAREA REGULEMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA ȘI VERIFICAREA RESPECTĂRII ACESTUIA:

Crețu Nicoleta Cristina – responsabil

Prodan Grațiela – membru

Hitruc Mihaela– membru

Florea Daniela-membru

Simioneasa Gabriela Petronela- membru

Catrinescu Liliana- membru

Parasca Domnica- membru

Postolache Petronela- membru

Borș Ștefăniță - membru

     CONSILIER EDUCATIV – Bârladeanu Corina Roxana

     SECRETAR CONSILIUL PROFESORAL – Catrinescu Liliana

     RESPONSABIL SNAC

     Lungu Alin Mihai – responsabil

     Covalciuc Mihaela – membru

     Ciausu Adelina Georgeta – membru

     Mihordea Aurelia – membru

     Urieși Ilona – membru

     COMISIA PENTRU ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE:

     Inf. Andrei Dana Angela – responsabil

     Buzila Raluca- membru

     Astefanei Mihaela – membru

     COMISIA PENTRU INTOCMIREA ORARULUI, scheme orare si serviciul pe scoala:

     Crețu Nicoleta Cristina - responsabil

     Inf. Andrei Dana Angela- membru

     Brăescu-Iftimie Maria Diana - membru

    RESPONSABIL CU PROIECTE EUROPENE – Postolache Petronela

    RESPONSABIL PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATILOR

     CONSILIULUI ELEVILOR – Alexandrescu Ștefania

     COMISIA PENTRU SECURITATE ȘCOLARĂ:

     Crețu Nicoleta Cristina – Scoala Gimn. Ion Creangă

     Pîntea Constantin – Scoala Gimn. Ion Creangă

     Tomulesei Elena – Scoala Gimn. Petru Poni

     Cimpoi Ana Maria- GPN 15

     Urieși Ilona- GPN 23

     COORDONATORI LOCAȚII:

     Tomulesei Elena – Scoala Gimn. Petru Poni

     Cimpoi Ana Maria - GPN 15

     Urieși Ilona- GPN 23

   GRUPUL DE ACȚIUNE ANTI-BULLYING

   Bârlădeanu Corina Roxana – responsabil

   Vasilică Denisa Marina - membru

   Șuhan Irina Manuela – membru

   Florea Daniela – membru

   Sava Mihai Marian - membru

Harhas Carmen- reprezentant părinți

Buiuc Maria – elev

 

Director,

Prof. Cretu Nicoleta - Cristina