COMISIILE ŞCOLARE ŞI COMISIILE SUBDOMENIILOR DE ACTIVITATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018/2019

 

1. COMISIA METODICA – ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR:

    Ilie Oana- Ionela – responsabil GPN 23

    Bura Roxana Diana – responsabil GPN 15

 

2. COMISIA METODICĂ- ÎMVĂŢĂMÂNT PRIMAR:

    Cârcu Diana– I-II – Scoala Gim. Ion Creanga Iasi

    Iliescu Cristinel - clasele pregatitoare-II – Scoala Gim. Petru Poni Iasi

    Ursu Elena Gianina – III-IV

 

3. COMISIA METODICĂ- MATEMATICĂ SI ŞTIINŢE 

    Toader Karla - responsabil

 

4. COMISIA METODICĂ - LIMBI STRĂINE ŞI COMUNICARE:

     Ungureanu Osz Ana Maria – responsabil

 

5. COMISIA METODICĂ - OM si SOCIETATE:

     Cîmpeanu Lucia- responsabil

 

6. COMISIA METODICĂ - ARTE. EDUCATIE FIZICĂ SI TEHNOLOGII

     Cananau Danut Constantin - responsabil

 

7. COMISIA DE EVALUARE A ELEVILOR CU CES:

     Frumos Luciana – responsabil

     Barladeanu Corina – membru

     Suhan Irina- membru

     Mihordea Aurelia-membru

     Cananau Dan C-tin – membru

 

 8. COMISIA CSCIM (SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL):

     Ungureanu Osz Ana Maria – presedinte

     Cretu Nicoleta Cristina- membru

     Ciobanu Mihaela-membru

     Buzilă Raluca-membru

     Pîntea Constantin-membru

     Tudora Georgeta-membru

 

 9. COMISIA DE GESTIONARE A RISCURILOR:

      Palimariu Mihai Adrian- presedinte

      Cretu Nicoleta Cristina- membru

      Ciobanu Mihaela-membru

      Buzilă Raluca-membru

      Pîntea Constantin-membru

      Tudora Georgeta-membru

 

10. COMISIA PENTRU FORMAREA CONTINUĂ:

      Palimaru Mihai – responsabil

      Timaru Simona Elena – membru

      Ungureanu- Osz Ana Maria – membru

 

11. COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ŞI RECHIZITELOR:

      Catrinescu Liliana - responsabil

      Cîmpeanu Lucia– membru

      Suhan Manuela-Irina– membru

 

12. COMISIA DISTRIBUIRE LAPTE, CORN SI MERE:

Scoala Gimn. Ion Creanga Iasi

     Orcinschi Elena Petronela – intocmire acte

     Grecu Ana – distribuire alimente

     Neculau Geta – distribuire alimente

     Luchian Antoneta – distribuire alimente

     Strachina Adriana - distribuire alimente

Scoala Gimn Petru Poni Iasi

      Mihordea Aurelia– intocmire acte

      Romanica Mariana- distribuire alimente

      Grigoriu Cornelia – distribuire alimente

GPN 15

      Simioneasa Gabriela Petronela –intocmire acte

      Darabana Magdalena – distribuire alimente

      Ciocoiță Ecaterina – distribuire alimente

GPN 23

      Basu Doina – intocmire acte

      Dicov Elena- distribuire alimente

      Chiriac Mihaela – distribuire alimente

 

13. COMISIA PENTRU ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ:

       Bârlădeanu Corina Roxana –responsabil

       Asiminei Catalina – membru

       Fintinaru Alina– membru

       Ungureanu Osz Ana-Maria - membru

       Mahalu Loreta –membru

       Florea Daniela- membru

       Postolache Petronela – membru

       Toader Karla – membru

       Cananau Danut C-tin-membru

       Cîmpeanu Lucia – membru

       Grigoras Camelia - membru

 

14. COMISIA P.S.I.

       Pîntea Constantin – responsabil

 

15. COMISIA SSM:

      Pîntea Constantin – responsabil

      Balan Constantina- membru

      Florea Daniela- membru

      Cojocariu Irina Mariana– membru

 

16. COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURARII CALITATII:

      Palimariu Mihai Adrian - responsabil

       Crețu Anca– membru

       Ilie Oana Ionela – membru

       Hogea Emilia Elena – membru

       Marin Orenstein Monica Arina- membru

       Popa Teodora - membru

       Hitruc Mihaela - lider de sindicat

 

17. COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII:

      Ursu Elena Gianina – responsabil

      Andrei Dana Angela - membru

      Mahalu Loreta - membru

      Tomulesei Elena - membru

      Basu Doina - membru

      Gîlcă Florina - membru

      Tudora Georgeta – membru

 

18. COMISIA DE ETICĂ:

       Borș Ștefăniță– responsabil

       Cretu Anca - secretar

       Gîlcă Florina – membru

       Ungureanu Osz Ana Maria – presedinte CSCIM

       Postolache Petronela – consilier de integritate

 

19. COMISIA PENTRU CURRICULUM:

         Timaru Elena Simona– responsabil

         Asiminei Catalina Mirela - membru

         Ursu Elena Gianina- membru

 

20. COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI MEDIA:

         Mahalu Loreta– responsabil

         Cârcu Diana - membru

         Barladeanu Corina Roxana – membru

         Andrei Dana Angela - membru

         Tudora Georgeta - membru

 

21. COMISIA PENTRU ORIENTARE ȘI CONSILIERE:

     Grigoras Camelia – responsabil

     Asiminei Catalina – membru

     Fintinaru Alina Magda – membru

     Ungureanu Osz Ana-Maria - membru

     Mahalu Loreta –membru

     Florea Daniela- membru

     Postolache Petronela – membru

     Toader Karla – membru

     Cananau Danut C-tin – membru

     Cîmpeanu Lucia - membru

 

 22. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE  SI  A 

        DISCRIMINARII IN MEDIUL SCOLAR SI PROMOVAREA   INTERCULTURALITĂȚII:

       Florea Daniela – responsabil

       Sava Mihai Marian – membru

       Cojocariu Irina Mariana- membru  

       Barladeanu Corina Roxana – membru

 

23COMISIA PENTRU PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE:

      Bârlădeanu Corina Roxana – consilier educativ

      Ungureanu Osz Ana maria – membru

      Creţu Anca– membru

      Buzenchi Lia Diana– membru

      Borș Ștefăniță - membru

      Prodan Graţiela-membru

      Fîntînaru Alina-Magda- membru

      Orcinschi Elena-Petronela - membru

      Timaru Elena Simona – membru

      Mahalu Loreta – membru

      Gâdici Octavian – membru

      Ursu Elena Gianina-membru

      Tudora Georgeta – membru

 

24. COMISIA DE PREVENIRE A ABSENTEISMULUI:

      Gâdici Octavian – responsabil

      Sava Mihai Marian – membru

      Moraru Monica Maria– membru

 

25. COMISIA DE VERIFICARE A APLICARII REGULEMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA:

      Florea Daniela – responsabil

      Bârlădeanu Corina Roxana – membru

      Hitruc Mihaela– membru

      Gîlcă Florina-membru

      Băsu Doina Angela - membru

 

CONSILIER EDUCATIV – Barladeanu Corina Roxana

SECRETAR CONSILIU PROFESORAL – Marin Orenstein Monica Arina

SECRETAR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE – Ursu Elena Gianina

 RESPONSABIL SNAC

    Cretu Anca – responsabil

    Băsu Doina Angela – membru

    Covalciuc Mihaela – membru

    Ciausu Adelina Georgeta – membru

 

26COMISIA PENTRU ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE:

      Inf. Andrei Dana Angela – responsabil

      Buzila Raluca- membru

      Neagu Andreea – membru

 

27. COMISIA PENTRU INTOCMIREA ORARULUI, scheme orare si serviciul pe scoala:

      Cretu Nicoleta- Cristina - responsabil

      Inf. Andrei Dana Angela- membru

 

  RESPONSABIL CU PROIECTE EUROPENE  Postolache Petronela

  RESPONSABIL PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATILOR  CONSILIULUI ELEVILOR – Mahalu Loreta

  COORDONATORI LOCAȚII:

      Pălimaru Mihai Adrian – Scoala Gimn. Petru Poni

      Bura Roxana Diana- GPN 15

      Zlei Laura Claudia- GPN 23

    

     Director,

 Prof. Cretu Nicoleta - Cristina

 

Contact

Adresă: Iași, str. Toma Cozma, Nr. 119, cod poștal: 700545.

Telefon: +40 232 244330

e-mail: ioncreanga17@yahoo.com

Unde ne găsiți - Google Maps

Pagina de facebook

© 2017 Școala Gimnazială „Ion Creangă” Iași