Proiecte locale

Parteneriat Şcoala „Ion Creangă”, Iaşi- Asociaţia „Centrul de Promovare Turistică”, Iaşi

 

Şcoala noastră organizează Concursul „Bulgăre de humă” în colaborare cu instituţii de seamă din dulcele târg al Ieşilor: Inspectoratul Şcolar Judeţean, Asociaţia „Centrul de Promovare Turistică”, Iaşi, Muzeul de Literatură al Moldovei, Biserica „Sfântul Mina” Uniunea Armenilor din România şi Asociaţia „Urmaşii lui Ion Creangă”.

ȘCOALA COPIILOR SĂNĂTOȘI

Importanţa alimentaţiei ca factor de menţinere a stării de sănătate şi ca agent terapeutic este recunoscută de toată lumea, fără rezerve. Asigurarea unui bun nivel nutriţional presupune o cunoaştere aprofundată a comportamentului alimentar, a tipului şi structurii acestuia, ţinând cont totodată de obiceiurile alimentare şi de evitarea dezechilibrelor legate de alimentaţie.
Deprinderile alimentare de zi cu zi reflectă o serie de tipare unice, regionale, economice şi culturale. Problemele cauzate de deficitul de energie şi substanţe nutritive esenţiale pentru organism, regimul alimentar dezechilibrat, înlocuirea alimentelor disponibile la nivel local (care au asigurat subzisenţa pentru multe generaţii) cu alimente “moderne” înalt procesate sau modificate genetic constituie subiecte de interes actual.
Educaţia nutriţională este un proces complex şi influenţează toate aspectele fiinţei umane. Pe lângă educaţia oferită de părinţi copiilor lor, şcoala contribuie, prin programele şcolare specifice, la adoptarea unui comportament sănătos ce pregăteşte individul pentru provocările viitorului.
Preocupările cadrelor didactice din şcoala noastră pentru implementarea unui stil de viaţă sănătos se evidenţiază prin includerea, în curriculum, în fiecare an şcolar, a unor opţionale precum: “Educaţie pentru sănătate” (clasele I-IV), concursuri pe teme de sănătate- proiectul “Săptămâna legumelor” şi promovarea alimentaţiei sănătoase. Portofoliile elevilor din clasa a VII-a, la disciplina biologie, cuprind elemente de igiena şi pliante specifice educaţiei pntru sănătate. Deasemenea cabinetul medical şcolar este preocupat zilnic de starea de sănătat a elevilor noştri prin d-na dr. Gaşpar Contsina şi d-na asistentă Moşneagu Mioara.
Consiliu pentru sănătate:
- PROF. AVARVAREI LILIANA
- PROF. ÎNV. CATRINESCU LILIANA
- ELEV: DRUMEA ELENA – clasa a VII-a
- ELEV: GUZU LUCA – clasa a III - a B
- PĂRINTE: BUTUC CRISTINA-ELENA
- persoane reprezentative din comunitatea locală
SANDU VASILE – reprezentant consiliu local