Asociaţia de Părinţi "Urmaşii lui Ion Creangă"

Asociatia este o persoana juridica, de drept privat, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ, constituita in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, asa cum a fost republicata si modificata prin Legea nr.245/2006.

Denumirea a fost rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii, eliberata de Ministerul Justitiei si inregistrata cu nr. 47707/2006.

Asociatii fondatori ce isi exprima vointa de asociere, in baza art.6 alin.2 pct.b din Ordonanta de urgență nr. 26/2000 asa cum a fost republicata si modificata prin Legea nr.245/2006, prin prezentul act, precum si prin actul constitutiv sunt: MIOARA MATEI, FILOTE FLORIN, BOLFA ANCA VIRGINICA, GRIGORAŞ GHEORGHE, IACOB AMONA MARICELA.

Conform art. 6 alin.2 pct.b din O.U.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, din prezentul statut, precum si din actul constitutiv rezulta vointa de asociere a asociatilor, precum si vointa personala a asociatiei ce are un scop propriu si un patrimoniu propriu distinct si autonom de patrimoniul individual al asociatilor fondatori.

Scopul asociatiei este promovarea drepturilor si apararea intereselor culturale sociale si profesioanle ale tinerilor elevi si absolventi ai diferitelor unitati de invatamant preuniversitar, precum si asigurarea liberei circulatii a informatiei intre acestia.

Asociatia are dreptul sa colaboreze cu alte persoane fizice si juridice din tara sau strainatate in vederea atingerii scopului propus.

Conform art.6 alin.3 pct.b din O.U.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, prin vointa membrilor, asociatia va avea urmatorul obiect de activitate:

 • folosirea oportunităţilor educative pe care viaţa şi opera lui Ion Creangă le oferă şi integrarea viziunii optimiste pe care o conţine cu privire la viaţă, muncă şi colaborarea între oameni în mediul educaţional al şcolii;
 • asigurarea liberei circulatii a informatiilor intre elevii si absolventii şcolii „Ion Creangă" din Iaşi precum şi între aceştia şi cei din şcoli cu acelaşi nume din ţară;
 • promovarea unor activităţi de tipul „after scool" pentru a gestiona eficient timpul liber al elevilor şcolii;
 • promovarea si apararea intereselor culturale, sociale si profesionale ale elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice;
 • asigurarea liberei circulatii a informatiei intre membri;
 • colaborarea cu institutiile publice in scopul sustinerii strategiilor de dezvoltare a şcolii „Ion Creangă";
 • stimularea contactelor dintre membrii asociatiei, precum si dintre asociatie si celelalte organizatii cu caracter similar din tara si strainatate;
 • colaborarea cu alte organisme sociale (institutii publice/private, ONG-uri, etc.);
 • realizarea de proiecte la nivel local, regional, national si international in colaborare cu asociatiile de gen din tara si din strainatate;
 • crearea unui cadru adecvat dezbaterii unor probleme de interes pentru părinţi elevi şi cadre didactice, membrii ai asociaţiei;
 • sustinerea accesului liber la sursele de informare din tara si din strainatate in limita legilor in vigoare;
 • organizarea de manifestari de agrement si cultural-artistice;
 • dezvoltarea de proiecte privind interesele de protectia mediului;
 • organizarea de conferinte si intruniri in scop de cercetare sau de colaborare ,
 • desfasurarea de activitati editoriale si publicistice;
 • promovarea unui regim de viață și de alimentație sănătos, ecologic, pentru dezvoltarea armonioasă a tinerii generații;

Pentru realizarea obiectului de activitate, asociatia poate angaja personal care va fi remunerat conform legislatiei in vigoare.

De asemeni, in conformitate cu dispozitiile art. 48 din Ordonanta nr. 26/2001, asociatia va putea desfasura orice activitati economice directe ce au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al asociatiei.

Persoanele fizice si juridice ce vor desfasura activitatea in cadrul sau in colaborare cu asociatia trebuie sa respecte obiectul de activitate, scopul si regulamentele acestuia, in acest sens fiind necesara o autorizare prealabila din partea Consiliului Director al asociatiei.

Patrimoniul initial va putea fi completat si prin urmatoarele modalitati:

 • cotizatiile membrilor.
 • dobanzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale.
 • venituri realizate din activitati economice directe.
 • donatii, sponsorizari sau legate.
 • resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale.
 • alte venituri prevazute de lege.